Най-впечатляващата находка от тази година на селищна могила Юнаците е златното мънисто, открито в жилище от четвърти хоризонт (средната каменно-медна епоха – 4 600 – 4 500 г. пр. Хр.) – може би най-ранният златен предмет, известен в Европа, съобщи директорът на Регионален исторически музей – Пазарджик, Борис Хаджийски.

През 2016 г. продължи археологическото проучване на Селищна могила Юнаците. Разкопките се провеждат благодарение на осигурено финансиране от Фондация „Балканско наследство“ и Министерство на културата чрез подписани договори с Регионален исторически музей – Пазарджик, както и дарение на американския гражданин Робърт Гудуин.
Проучванията потвърдиха изключително важното значение на Селищна могила Юнаците през каменно-медната епоха (5 000 – 4 000 г. пр. Хр.).

В някои случаи находките дори надминаха очакванията. В загадъчната негативна структура от вътрешната страна на крепостната стена се достигна дълбочина 6,50 метра, като се откриха многобройни фрагменти от съдове, предмети, свързани с култа, части от черепи на различни животни – елен, тур, глиган, мечка, а също и на хора.
Проучват се и постройки от четири последователни строителни хоризонта (последователни селища). Сред многобройните открити в тях находки правят впечатление колекцията от четири изображения на Великата богиня-майка, лежащи в непосредствена близост едно до друго, фигурка на човек-птица, глинени антропоморфни и зооморфни фигури, добре запазени съдове.

Какви са били къщите на хората в Юнаците? – ТУК