03боков

От днес старши инспектор Борис Боков оглавява едно от натоварените звена в сектор «Пътна полиция» при ОДМВР-Пазарджик. Със заповед на Министъра на вътрешните работи Боков е преназначен на длъжност началник на група «Регистрация и отчет на пътните превозни средства, собствениците им и водачи» в сектор «Пътна полиция»-Пазарджик.

Борис Боков е в системата на МВР от 2004 година, като е заемал различни длъжности в група «Охранителна полиция» при РУ-Велинград. От 2014 година е полицейски инспектор в същата група. За безупречната си работа, за множеството случаи на отказани подкупи от водачи на моторни преводни средства старши инспектор Боков е награждаван многократно от Министъра на вътрешните работи, от директорите на ГДНП и ОДМВР-Пазарджик. Има образователно-квалификационна степен «магистър» по специалността «право», придобита в ЮЗУ «Неофит Рилски» гр.Благоевград.