Европейската комисия ще съфинансира проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове. С цел разширяване на обхвата на програма LIFE в България, са създадени  Регионални  звена за контакт (РЗК), съобщиха от РИОСВ – Пазарджик.

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news 2016051901 en.htm.

В приоритетна област „Смекчаване на климата“, темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guidepdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

В приоритетна област „Управление на климата и иновации“, темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guidepdf), публикувано на посочения в т.1 интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област „Смекчаване на климата“ на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения имейл адрес – d.stovanova@moew.goveiTinient.bg, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.