10проект

Община Пещера ще проведе встъпителна пресконференция, по повод стартирането на договор за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Пещера“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е на обща стойност 57 366,86 лв. от които 48 761,83 лв. е съфинансиране от ЕФРР и 8 605,03 лв. съфинансиране от националния бюджет. Пресконференцията ще се проведе утре, 10 август, от 11.00 часа, в Пленарната зала на Общински съвет.

Работата по този проект върви паралелно с подготовката на проектите по Енергийна ефективност, като основната цел е да се подготвят кадри именно в тази област и управлението на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност, коментира неговия ръководител зам.-кметът Стефан Балабанов.

В продължение на 10 месеца 14 служители ще изучават най-добрите европейски практики в областта на модернизацията и реконструкцията на съществуващи сгради с цел подобряване на енергийната ефективност. Част от екипа, работещ в тази област вече бе на конференция в Прага, друга група ще черпи от естонския опит на конференция в Талин. Обучение ще се проведе и в България.