Работни места за специалисти с висше образование:

14 лекар
2 фелдшер, за община Панагюрище
1 снабдител
1 агроном с турски език
1 бизнес консултант
1 социален работник
1 психолог
1 търговски представител
1 инженер, конструктор/машиностроене/
1 машинен инженер
1 управител, ресторант, с опит
1 учител по английски език в начален етап
6  начален учител
1 възпитател в прогимназиален етап
3 възпитател в начален етап
1 възпитател
1 учител, детска градина
9 учител пиг
1 учител по бел
2 учител по фвс
1 учител по не
3 учител по ае
1 учител по ае и не
1 учител по музика
1 учител по биология, преподава на френски или немски език
1 ръководител, компютърен кабинет
1 библиотекар
1 учител по география, икономика, история
1 учител по чп, биология, химия
1 учител по математика, физика, ит

Лекторски часове:

1 учител по история и цивилизация
1 учител по география и икономика
1 учител по човек и природа
1 учител по биология и здравно образование
1 учител по химия и опазване на околната среда
1 учител по музика
1 учител по физическо възпитание и спорт
1 учител по математика
1 учител по информационни технологии
1 учител по физика и астрономия
1 учител по технологии
1 учител по изобразително изкуство
1 учител по БЕЛ
1 физика и астрономия
1 химия и ООС

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

2 отчетник, счетоводство
1 оперативен  счетоводител, с опит
1 офис, асистент, отличен английски език
1 супервайзор
1 главен специалист, пътно строитлество
20 представител, бизнес услуги с френски, немски или испански език
1 спедитор
1 оператор, въвеждане на данни, владеене на чужди езици
7 касиер
1 аранжор
1 помощник-възпитател
1 строителен техник, с опит
1 технически секретар,  с турски език
1 технически сътрудник, да владее autocad
1 технически сътрудник, с английски език
1 технически сътрудник,  с мн. добри уметия за работа с компютър
1 рецепционист, хотел с английски език
3 работник, производство на закуски и сандвичи
4 готвач, с опит
2  помощник-готвач
2 помощник,кухня
9 сервитьор
2 мияч
2 сладкар
2 манипулант, промишлеността
1 продавач-консултант на автомобилни части
6 продавач-консултант
1 кантарджия,магазинер
1 монтажник
20 монтажник, слаботокови изделия
1 заварчик
2 стъклар
10 шивач
5 тапицер
2 гладач, ютия
1 бродировач
1 крояч текстил
1 монтьор, ремонт на шевни машини, с опит
1 електромонтьор, с опит
9 носач, товарач стоки
3 стругар, с опит
1 електрошлосер
1 работник, поддръжка
2 шлосер-заварчик
2 машинен оператор
1 бояджия, машинни детайли
4 оператор, полир машина
3 оператор на машина за леене
6 шофьор, тежкотоварен автомобил
2 шофьор, товарен автомобил
1 шофьор, автобус, кат.”d”, опитът е желателен
1 международен шофьор, с опит
2 шофьор, кат.”с”
2 шофьор на самосвал, кат.”С”
2 водач,мотокар
2 механик
1 водач, електрокар , с опит
1 мотокарист, с опит
5 опаковач
2 автомонтьор
1 работник, производство на акумулатори
10 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
2 животновъд
2 тракторист/механизатор, с опит
2 тракторист на колесен трактор, с опит
10 зидаро-кофражист
26 общ работник
3 общ работник, зареждане на щандове
5 леяр
1 топилчик, с правоспособност „мотокарист”
2 работник, склад
1 работник, кухня
6 производствен работник
40 етикетировач
3 товаро-разтоварач
1 спасител
2 работник, автомивка

Работни места по проект «Нова възможност за младежка заетост»:

1 общ работник, обучение
5 продавач-консултант /об./
1 салонен управител /об./
2 помощник, кухня /об./
1 електромонтьор, електронна апаратура/об./
1 машинен оператор, металорежещи машини/об./
1 брокер, стоки /ст./
1 обслужващ, бензиностанция/газстанция /об./
1 барман/об/
1 технически изпълнител /ст./
1 монтажник, хладилни и климатични инсталации /об./
1 техник, механик охви /ст./
1 електромеханик /ст./
1 монтажник, промишлено оборудване /об./
5 касиер /об./
2 барман /об./
2 монтьор, компютърна апаратур/об/
3 автомонтьор/1ст/;/2об/
2 механик, гараж за транспортни средства/1ст/;/1об/
2 касиер, счетоводство/1ст/;/1об/
1 кондуктор/об/
1 склададжия/об/
1 електромонтьор на ел.проводни линии и мрежи/об/1 електрошлосер/об/
1 оператор, токоизправителна станция/об/
1 магазинер/об/
1 стругар/об/
1 продавач, билети/об/