Едва 16 жилищни сгради са били въведени в експлоатация в Пазарджик, през второто тримесечие на тази година, сочи справка на Националния статистически институт. Четиринадесет от тях стоманобетонни, а две са тухлени.

През второто тримесечие на 2016 г. в страната са въведени в експлоатация 521 жилищни сгради, което е ръст от 3.2% спрямо същия период на миналата година. Новопостроените в тези сгради жилища са 2248, или с 15.6 на сто повече на годишна база.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи – 72.6%, следвани от жилищните кооперации – 15.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на новопостроените къщи и жилищни кооперации се увеличава, докато броят на новопостроените вили и сгради от смесен тип намалява, отчита статистиката.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 81 сгради със 196 жилища в тях, Бургас – 80 сгради със 733 жилища, и Варна – 79 сгради с 653 жилища. Преобладават сградите със стоманобетонна конструкция, които са 69.1%, докато 28.2 на сто са тухлени.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи – 39.1%, следвани от тристайните – 27.9 на сто, а жилищата с шест и повече стаи са последни с едва 2.7%. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие е 189.0 хил. кв.м, или с 1.8% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. Жилищната площ се увеличава с 5.8% и достига 121.7 хил. кв. метра.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 243.9 кв.м, и Пловдив – 159.5 кв.м, а най-малка – в областите Велико Търново – 57.1 кв.м, и Бургас – 64.1 кв. метра.

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо панелни стомано-
бетонни
тухлени други
Общо за страната 521 1 360 147 13
Северна и Югоизточна България 292 196 87 9
Северозападен район 35 16 19
Видин 2 1 1
Враца 7 6 1
Ловеч 11 7 4
Монтана 2 1 1
Плевен 13 1 12
Северен централен район 39 24 13 2
Велико Търново 9 5 3 1
Габрово 13 9 3 1
Разград 4 4
Русе 10 4 6
Силистра 3 2 1
Североизточен район 109 73 35 1
Варна 79 59 20
Добрич 22 9 12 1
Търговище 5 3 2
Шумен 3 2 1
Югоизточен район 109 83 20 6
Бургас 80 70 7 3
Сливен 13 3 10
Стара Загора 11 6 3 2
Ямбол 5 4 1
Югозападна
Южна централна България
229 1 164 60 4
Югозападен район 99 1 58 37 3
Благоевград 6 1 3 2
Кюстендил 3 1 1 1
Перник 18 14 3 1
София 39 16 23
София (столица) 33 24 8 1
Южен централен район 130 106 23 1
Кърджали 10 5 5
Пазарджик 16 14 2
Пловдив 81 69 11 1
Смолян 8 8
Хасково 15 10 5

*Предварителни данни