Пловдивският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд в Пазарджик, с което са изменени мерките за неотклонение на подсъдимите Ангел Симов, Светослав Манчев, Ерджан Смаил, Рангел Илиев, Александър Иванов, Орхан Бързак и Ненко Щерев от „Задържане под стража” в „Домашен арест”.

Молбата на подсъдимия Ахмед Муса за изменение на същата мярка за неотклонение в по-лека такава, е оставена без уважение.

Всеки един от подсъдимите, с изключение на подсъдимия Александър Иванов, е обвинен в това, че е извършил престъпление по чл. 164, ал. 1 от НК и престъпление по чл. 407 от НК. Налице е
обвинение срещу подсъдимия Иванов по чл. 339, ал. 1 от НК.

Съдът прецени, че с оглед на продължителния период на задържане под стража, надхвърлящ рамките на разумните граници, поради обема, фактическата и правна сложност на делото, Окръжният съд в Пазарджик обосновано е преценил, че мярката за неотклонение „домашен арест“ ще предотврати евентуалната опасност от укриване и извършване на друго престъпление на подсъдимите.

Определението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.