През юни 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 090, а на леглата – 4 292. В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 5.6%, а на леглата в тях – 7.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2016 г. е 45 558, или с 11.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с  14.1%) се наблюдава в местата за настаняване с  3 звезди.

През юни 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 90.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 79.8% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.5 и 20.2%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 51.4 %, следвани от Русия – 8.7% и бившата югославска република Македония – 6.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 6.8% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 16 681. От всички пренощували лица 90.8% са българи, като по-голямата част от тях (75.9%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 530 като 86.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки.