С тридневни тържества в двойната пещера – утроба в Ночево, ще бъде почетена Богинята майка от представители на сдружение „Траскейа“, съобщиха от там.

Това е времето на Майката, когато тя дарява живота на едни свои рожби, за да живеят останалите. Богинята носи смърт на растенията, за да утоли глада. Повечето горски и полски плодове са узрели и започва тяхното бране. Това е древното разбиране за смъртта: умиране, за да се поддържа живота. Няма брутален край, няма унищожение, а умирайки се отдава енергия (думата енергия има етимология именно на сила, която привежда нещо в действие), за да може тя да даде сила на новия живот. Нищо в природата не се губи, а само се преобразува, разказа културологът д-р Георги Мишев.

Празникът е посветен на Богинята жътварка, която носи свещения лунен сърп и червено-черната мантия, увенчана с житни класове, на Тази, която е пожънала и сега обира и плодовете. Празникът е свързан със змията и плодното начало. Това e времето, когато е приключила жътвата и вече се берат плодовете от изнурителния полски труд.

Празникът продължава три дни, 13, 14 и 15 август, като те са свързани с трите лица на Богинята, с трите свята и времена.