Областният управител Гинче Караминова присъства на Държавната приемателна комисия, която даде положително становище за въвеждане в експлоатация на обект: “Рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда на ул. „Ангел Попов“№1 А гр. Брацигово.  Кметът на общината Петко Петков отбеляза, че градът е сред първенците в област Пазарджик по изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ при която цялото финансиране е осигурено от държавата. Това е вторият напълно завършен обект, подадени са необходимите документи за още два блока и се очаква одобрението им от „Българска банка за развитие”, след което ще стартират и строително-ремонтните дейности.

18брацигово1

„Националната програма за енергийна ефективност стартира с много трудности и недоверие, но това, което виждаме в община Брацигово като изпълнение от страна на строителите, свършена работа от общинската администрация, контрол на изпълнението и преди всичко удовлетворението на хората, които живеят в тези блокове е много добър и показателен пример за ефективността на програмата”, каза Гинче Караминова по време на заседанието на Държавната приемателна комисия и благодари на всички институции, фирми и сдружението на собствениците, които са ръботили заедно до приключването на обекта в рамките на пет месеца.

Освен изолация на фасадата и покрива изцяло е подменена дограмата на апартаментите, обновени са и общите части на сградата, избените помещения. Строително-монтажните работи обхващат и 2-та входа на блока на ул. „Ангел Попов „№1. В обновената сграда живеят над 80 семейства, чиито апартаменти са санирани напълно безплатно. С мерките изпълнени в тази сграда се очаква 50% намаление на разхода за енергия.

До края на месец август община Брацигово предвижда да организира и официално откриване на вече въведените в експлоатация обновени сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“.

Ето го и първия блок – ТУК