Нов избор за председател на Адвокатската колегия ще се състои след месец в Пазарджик. Върховният касационен съд потвърди решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отменя избора на адв. Георги Добрев за председател на Адвокатската колегия в областния град. Редовното събрание на колегията се състоя през януари и в резултат на проведеното Общо събрание до балотаж за поста стигнаха адвокат Георги Добрев и колегата му Тако Ангелов.

Първоначално в листата на кандидатите влизаха и Хари Хараламбиев, както и Венцислав Левичаров. И двамата обаче си направиха самоотвот и имената им не фигурираха в изборната бюлетина, съобщиха участвали в избора. Георги Добрев води пред Тако Ангелов с 37 гласа. Добрев е получил подкрепата на 86 човека, а Тако Ангелов на 49.

Още тогава гилдията бе изправена пред сериозен казус. Според Закона за адвокатурата:“ член или председател на Адвокатския съвет, на Контролния съвет или на Дисциплинарния съд не може да бъде избран за повече от два последователни мандата в един орган“. Георги Добрев е бил в два последователни мандата, член на Адвокатския съвет и е под въпрос дали може да бъде избиран за длъжността, за която се е кандидатирал. В крайна сметка Добрев спечели, но изборът му бе оспорен.

Жалбата мина през Висшия адвокатски съвет, ВАС, а при последващото обжалване и във ВКС отговорът е, насрочване на нови избори – те ще се проведат на 17 септември.

Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат.

Адвокатска колегия – Пазарджик обхваща районите на градовете Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Пещера. Към момента в колегията са вписани 302 адвоката и 7 младши адвоката. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани през 2010 г.