На 1 септември в Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще бъде подписан договор за строителство на язовир за питейна вода „Луда Яна“, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 km североизточно от град Панагюрище на река Луда Яна. Основните съоръжения на хидровъзел „Луда Яна” са: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Водоснабдителната система „Луда Яна” град Панагюрище е предвидена с възможност да осигури нормално водоснабдяване на гр.Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча.

Завършване на язовири за питейно водоснабдяване (язовир „Пловдивци“ и язовир „Луда Яна“), чието строителство беше спряно през последното десетилетие поради недостатъчно финансиране, рехабилитация на функциониращия язовир „Студена“ и рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник е част от Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се изпълнява от Република България в сътрудничество с Международна банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

Ползите от реализирането на проекта се изразяват най-вече чрез възможност за осигуряване на питейна вода за населените места – град Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча.