Подписка срещу изсичането на гората тече на брациговския курорт Атолука. Недоволството на виладжиите се дължи на това, че огромно количество дървета в околностите на курорта е поставена маркировка, не малко са и изсечените дървета. Само на едно място по стария път към връх Мангашли има поставена бележка, която уведомява за предстояща сеч, във връзка с оформянето на обезопасителен пояс, който да предпазва гората от пожар.

В долния край на курорта по пътя за местността Въртележката обаче, почти всички дървета са маркирани с червена боя, алармират гражданите.

Дали дърветата ще паднат под резачките, обаче не е ясно, защото наша проверка установи, че дърветата, които са определени за сеч, се отбелязват на височина 130 см с видим знак, неувреждащ кората им. Необходимо условие е дърветата да бъдат с диаметър 18 см и по-голям от 18 см, измерен на височина 130 см. Отпечатък от контролната горска марка се поставя както на 130 см. височина от основата на дървото, така и в основата на стъблото от долната страна на склона или на някои от повърхностните корени, така че след като се отсече дървото марката да остане и да е видима.

Когато е разрешено цялостно отсичане на дървото и трябва да се запазят единични дървета, оставащите на корен дървета се отбелязват с видим знак на височина 130 см по начин, неувреждащ кората. Начинът на отбелязване се отразява в карнет-описа и технологичния план за добив на дървесината. Цветът на боята или на пластината за маркиране на дървесината е зелен за дървесина за транспортиране и различен от червен и зелен цвят – за стояща на корен дървесина.

Когато стоящите дървета са маркирани с червена боя означава, че първоначалното им маркиране е било неправилно. За да не бъдат отсечени тези дървета, отпечатъкът от поставената им контролна горска марка или се заличава, или върху него се поставя червена боя. Когато е констатирано нарушение пъновете и/или дървесината, предмет на нарушението, също се поставя отпечатък от контролна горска марка и червена боя.

Към момента подписката е подкрепена от сто и двадесет души, които имат вили на Атолука, тя се инициира от едноименното дружество, което се грижи за реда в курорта. В понеделник ще получим информация и от Регионалната дирекция на горите относно това дали наистина е предвидена сеч в района на Атолука.