Работни места за специалисти с висше образование
14 лекар
2 фелдшер, за община Панагюрище
1 снабдител
1 агроном с турски език
1 социален работник
1 търговски представител
1 инженер, конструктор/машиностроене/
1 машинен инженер
2 психолог
1 педагогически съветник
2 начален учител
3 учител в цдо
19 учител пиг
1 учител пг
1 учител, прогимназиален етап
3 учител по бел
3 учител по фвс
3 учител по ае
1 учител по география, икономика, история
1 учител теоретично обучение
3 учител по чп, биология, химия
1 учител по математика, физика, ит
1 учител по физика и астрономия
1 учител по математика и ит
1 учител по биология и зо
1 учител по хранителни технологии
1 учител по икономика и предприемачество, ½ щат
1 учител по информатика и ит, ½ щат
1 учител по химични продукти и технологии, ½ щат
1 учител по химия и биология
3 учител, ресурсен
1 учител по музика
1 учител по история и цивилизация
1 учител по философски цикъл, ½ щат
1 библиотекар
Лекторски часове
ии, 341
биология и зо, 341
химия,216
физика и астрономия, 448
история и цивилизация, география и икономика, 590
фвс, 542
музика,118, 204
предмети от философския цикъл-214
Работни места за средно професионално, средно и основно образование
1 домакин
1 оператор, компютърна предпечатна подготовка
1 главен специалист, пътно строитлество
20 представител, бизнес услуги с френски, немски или испански език
1 търговски преставител
1 спедитор
6 касиер
1 аранжор
1 строителен техник, с опит
1 технически секретар, с турски език
1 технически сътрудник, да владее autocad
1 технически сътрудник, с мн. добри уметия за работа с компютър
1 рецепционист, хотел с английски език
3 работник, производство на закуски и сандвичи
4 готвач, с опит
3 помощник-готвач
9 сервитьор
2 мияч
2 сладкар
4 продавач-консултант
1 монтажник
1 заварчик
2 стъклар
1 технолог, облекло
30 шивач
5 тапицер
2 гладач, ютия
1 бродировач
1 крояч текстил
1 монтьор, ремонт на шевни машини, с опит
1 електромонтьор, с опит
9 носач, товарач стоки
2 стругар, с опит
1 електрошлосер
1 работник, поддръжка
2 шлосер-заварчик
2 машинен оператор
1 бояджия, машинни детайли
4 оператор, полир машина
3 оператор на машина за леене
8 шофьор, тежкотоварен автомобил
2 шофьор, товарен автомобил
1 шофьор, автобус, кат. „d”, опитът е желателен
1 международен шофьор, с опит
1 шофьор, кат. „с”
1 шофьор, кат. „в”, с правоспособност „мотокарист”
2 шофьор на самосвал, кат. „С”
2 водач,мотокар
1 водач, електрокар , с опит
1 опаковач
2 автомонтьор
1 работник, производство на акумулатори
10 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
2 машинен оператор, производство на хартиени опаковки
2 тракторист на колесен трактор, с опит
10 зидаро-кофражист
23 общ работник
3 общ работник, зареждане на щандове
5 леяр
1 топилчик, с правоспособност „мотокарист”
1 работник, склад
1 работник, кухня
10 работник, оранжерия
40 етикетировач
4 лепач
3 товаро-разтоварач
2 работник, автомивка
2 работник, монтажник
2 портиер, ½ щат
1 огняр, ½ щат
4 чистач/хигиенист
Свободни позиции по проект „Нова възможност за младежка заетост“
1 шофьор,лекотоварен автомобил /об/
2 отчетник, счетоводство /об/
1 общ работник, обучение
2 помощник, кухня /об./
1 машинен оператор, металорежещи машини /об./
1 брокер, стоки /ст./
1 обслужващ, бензиностанция/газстанция /об./
1 барман /об/
1 технически изпълнител /ст./
1 монтажник, хладилни и климатични инсталации /об./
1 техник, механик охви /ст./
1 електромеханик /ст./
1 монтажник, промишлено оборудване /об./
4 касиер /об./
3 барман /об./
3 автомонтьор /1ст/; /2об/
2 механик, гараж за транспортни средства /1ст/; /1об/
2 касиер, счетоводство /1ст/; /1об/
1 кондуктор /об/
1 склададжия /об/
1 електромонтьор на елпроводни линии и мрежи /об/
1 електрошлосер /об/
1 оператор, токоизправителна станция /об/
1 магазинер /об/
1 стругар /об/
1 продавач, билети /об/