03септември

Във връзка с тържествата по случай Празника на град Септември, Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ ще работи и през двата първи от поредицата четири почивни дни. Днес посетителите могат да се насладят на находките от „Емпорион Пистирос“ и да научат за живота на древните, от 12 до 18 часа. Ако пропуснете тази възможност можете да посетите експозицията и утре, неделя от 16.30 до 19 часа.

Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ гр. Септември е създаден на базата на съществуващата общоисторическа музейна сбирка открита през 1987 г. Започналите през 1988 г. археологически проучвания в местността Аджийска воденица значително увеличават фонда на музея с нови и интересни материали, някои от които уникални, което е предпоставка за преобразуването му в археологически музей през 1995 г. Той е един от най-младите музеи в страната и единственият специализиран музей за археология на територията на област Пазарджик.

       От 2005 г. музеят разполага с нова сграда. През същата година, във връзка с десет годишнината на музея, с Решение на Общинския съвет, той е именуван на името на проф. Мечислав Домарадски, откривател и пръв проучвател на емпорион Пистирос, организатор и създадел на автоматизираната информационна система „Археоло-гическа карта на България“.

       От 2014 г. е открита постоянна експозиция „Емпорион Пистирос“, реализирана с финансовата подкрепа на Американския научен институт в София и Фондация „Америка за България“.