До 26 септември всички желаещи да участват в конкурса за ползване на апартамента, на художника Георги Герасимов в София, трябва да подадат документите си в Община Пазарджик. Право на участие в имат студенти от Националната художествена академия и ученици от средните училища по изобразително изкуство в София, показали висок успех за изминалата учебна 2015/2016 г. , те трябва да са жители на община Пазарджик.

Жилището на гениалният график и живописец Георги Герасимов е завещано на общината, с уговорката в него да бъдат настанявани пазарджишки студенти в Художествената академия или ученици от училища по изкуствата в столицата, показали талант и висок успех по време на приемните изпити или обучението си. От 1978 година насам, жилището се обитава от даровитите деца на Пазарджик. Ежегодно се провежда конкурс, за да се определи бъдещият наемател.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба
  2. Уверение за завършена 2015/2016 учебна год./годишен успех/.
  3. Автобиография, отличия от участие в изложби, конкурси и др.