Нормативни промени, с които автогарите ще бъдат категоризирани, са изготвени от Министерство на транспорта. С тях се предлага автогарите да бъдат разделени на три категории. Новите изисквания няма да създадат допълнителни тежести за собствениците на автогари, уверяват от министерството.

Предвидените критерии за определяне на една автогара в трета категория са почти същите със съществуващите минимални задължителни изисквания, на които трябва да отговарят автогарите в страната. Въвеждат се мерки за сигурност във всички категории автогари и се повишават изискванията за осигуряване на достъпност и удобства за хората с увреждания и намалена подвижност. Предвижда се всички автогари да имат безжичен интернет, интернет страница и телефон за връзка.

За първа и втора категории са въведени допълнителни критерии, свързани с удобствата и комфорта на пътниците в самата автогара, осигурената охрана, както и езиците, на които се предоставя информация по телефона и в интернет страницата. Автогарите първа категория трябва да имат обучен персонал и в тях да се предоставя безплатна помощ на лицата с увреждания и намалена подвижност

С промените се цели не дискриминирането на лицата с увреждания и намалена подвижност и улесняване в максимална степен на тези лица при пътуване с автобусен транспорт и ползване на автогарови услуги. Въз основа на категоризацията ще бъде изготвена и методика за определяне на цените на предоставяните автогарови услуги. Към момента цените се формират свободно, независимо от големината на автогарата и предлаганите в нея услуги.

Новата нормативна база започна да се изготвя, след няколко месечно обсъждане с представители на бранша на нова система, която да гарантира предоставянето на качествени автогарови услуги за гражданите и превозвачите.