Предложение за премахването на паметника на Петър Абаджиев е внесъл в деловодството на ОбС обинският съветник Димитър Петков. Неговата идея е на същото място, в градинката зад спирката на тролеите срещу магазин „Билла“, да бъде преместен паметникът на Овънес Саваджиян. Името на Петър Абаджиев е първо в списъка на паметника на Антифашистите на Острова, подчерта Петков. Не е нужно той да има отделен паметник в града. Още повече, че не е ясен приносът, който има той към Пазарджик. Предложението ще бъде разгледано от съответната комисия, а в следствие и от целия Общински съвет.

Според Димитър Петков спасителят на Пазарджик Ованес Саваджиян заслужава много повече почит и уважение от социалистически деятел, който днес вече никой не споменава.

Ованес Саваджиян през 1878 година работи като телеграфист на гара Татар Пазарджик. По време на изтеглянето на османските войски от града главнокомандващият Сюлейман паша иска разрешение от падишаха и Високата порта в Цариград да запали града и да изколи населението. Когато пристига положителен отговор от Цариград, Ованес Саваджиян променя текста на телеграмата и я предава в отрицателен смисъл на седящия до него Сюлейман паша, който не разбира морзовата азбука.

След освобождението на Татар Пазарджик Ованес Саваджиян става временен кмет на града, а по-късно началник на гарата. Той е почетен гражданин на Пазарджик, носител е на трите степени на ордените “За гражданска заслуга” и “Св. Александър”. Днес негов бюст-паметник се издига в района на бившата автогара, в близост до улицата, носеща неговото име (бившата улица „Арменска“). Автор на бюст-паметника на Ованес Саваджиян е скулпторът Тома Попов.

Кой е Петър Абаджиев – ТУК