Трета дейност (или пломба) в стоматологията ще поема НЗОК от второто шестмесечие на тази година. Досега НЗОК поемаше две дейности в рамките на една година или две пломби (амалгама). Промяната бе наложена, защото практиката на зъболекарите показва, че пациентите се възползват от двете услуги в първите 3 месеца на годината. В края на годината, когато възниква допълнителна нужда, пациентите на практика трябва да заплатят тази дейност самостоятелно.

В бюджета на НЗОК миналата година депутатите гласуваха допълнителни разпоредби, които дават възможност при коректно изпълнение на бюджета да се освободят средства от резерва, които ще дадат възможност да се покрие необходимостта от трета дейност. Стоматолозите са доволни от промяната и коментират още, че това е сериозен скок в денталната помощ. За бранша и пациентите промяната е голяма, защото здравният стоматологичен пакет не е променян 15 години.