Пазарджишкато Сдружение „Егида“ ще отбележи своя 20- годишен юбилей в петък. Резултатите, които постигнахме през изминалите години са благодарение на усилията на всички, които вярваме,че всички  хора са свободни и равни- свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват, казва председателката на УС – Златка Грудева.

В рамките на празничния ден, 16 септември, Сдружението организира серия от събития, които ще съберат на едно място хора с увреждания, техните семейства и приятели, специалисти, партньори на организацията, представители на местната и държавната власт.

Предварителна програма

10.30ч – Отваряне на вратите на реновираната сграда на ЦСРИ , на адрес: гр. Пазарджик, ул. Мария Луиза”№63

11.15ч. Празнична програма: Парк „Свобода”, гр. Пазарджик

с участието на:

– ДЮФА”Елица”-Пазарджик

-Представителен фолклорен  ансамбъл „Чудесия”

– Мажоретен състав”Мега”-МГ”К.Величков”-Пазарджик

– Клуб по спортни танци „Импулс” и др.

Програмата включва и развлекателни дейности за гостите на събитието.

ЕГИДА е доброволческа, автономна организация за помощ на хора с интелектуални и физически увреждания. Тя е независима, неполитическа, неправителствена организация с идеална цел.

Тя обединява родители, роднини и приятели на хора с интелектуални увреждания и специалисти, работещи по проблемите на хората с увреждания. ЕГИДА е в Пазарджик като клон на Националната асоциация за подкрепа на хората с психични проблеми.

През 2000 г. е регистрирана като независимо юридическо лице – Организация с нестопанска цел ,,ЕГИДА”. Тя е член на Българската асоциация на лицата с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Inclusion International. Има 65 членове – родители, приятели и специалисти. Има клонове в общините Пазарджик, Панагюрище, Стамболийски, Батак и Лъки.

Основна цел на организацията:

Подкрепа на хората с интелектуални затруднения и техните семейства:

• представляване и защита на техните права съгласно българското и международното законодателство;

• разпространение на знания;

• постигане на по-висок стандарт на живот и услуги, предоставяни на хората с интелектуални увреждания и тяхната интеграция в обществото.