Община Брацигово обяви обществена поръчка, за възстановяването на стария път, който свързва Брацигово с Батак. Ръководството на общината е взело решение да се изготви технически проект за изграждане на път “III-377“ Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна – Нова Махала-/Пещера – Батак, в участъка от км 22+165 до км 34+660, който осигурява най-пряката транспортна връзка между общините Брацигово и Батак, и също така обслужва прилежащите територии и населени места.

Целта на проекта е изграждане на пътна настилка с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък.
Проектът трябва да се разработи с технически елементи съответстващи на проектната скорост 40 км/час (по изключение 30 км/час) и настоящето техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища при условието за максимално придържане към съществуващото трасе.