Инспектори на ИАРА-Пазарджик извършиха проверки на яз. Малък Беглик. При извършената дневна проверка е съставен акт за извършване на любителски риболов без риболовен билет. При нощна проверка на язовира, инспекторите са открили 1 брой мрежа с дължина 120 метра, като уловената риба от вида шаран в нея е върната обратно във водата. Мрежата е иззета и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител. Съставени са и 3 броя актове за извършване на нощен риболов.