Осем процента, от общо 935 хиляди хектара са горските територии в обхвата на „Югозападно държавно предприятие“ ще бъдат изкупени от държавата. В територията на държавното предприятие влизат седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 35 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.

73% от тях са държавните гори и едва 8% са собственост на частни лица, а днес изтече срокът за подаване на заявления от страна на частните собственици. Стойността на един декар варира от 700 до 900 лв., като с приоритет ще бъдат изкупени горите, които са в непосредствена близост до държавните, имат статут на защитена територия и са по-големи от два хектара. Комасирането с цел по-добра грижа за горите и намаляването на бракониерската сеч, която вече се е пренасочила към частните и общинските масиви.