Адвокат Кирил Александров бе избран днес за председател на Адвокатската колегия в Пазарджик, като получи подкрепата на 109 свои колеги. Той се яви на балотаж с адвокат Тако Ангелов, който спечели 77 гласа.

До този изход се стигна след като миналата събота се проведе редовен избор, в който взеха участие шестима души – Тако Ангелов, Кирил Александров, Костадин Хаджийски, Георги Милчв, Георги Керелов и Иван Савов. Заради множеството кандидати гласувалите тогава 199 души разпиляха гласовете си, като първите двама се срещнаха отново днес. Кирил Александров ще представлява колегите си в следващите три години.

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България. Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат. Адвокатска колегия – Пазарджик обхваща районите на градовете Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Пещера. Към момента в колегията са вписани 302 адвоката и 7 младши адвоката.