Пореден № и дата на постъпване Инициативен комитет за издигане на: Собствено, бащино и фамилно име на членовете на Инициативния комитет № и дата на решението за регистрация
1
12.09.2016
Атанас Маринов Йорданов
кандидат за президентМуса Алиев Хюсеинов
кандидат за вицепрезидент
Атанас Маринов Йорданов
Муса Алиев Хюсеинов
Росен Маринов Йорданов – представляващ ИК
Мехмед Рушидов Мехмедов
Николай Огнянов Шишков
Евелина Вихрова Кабова
Айледин Ахмедов Янов
Назмие Алиева Османова
Сабри Сали Салим
Мехмед Мехмедов Мехмедов
Елза Спасова Крумова
Сали Нурула Мутиш
Али Алишев Османов
Алиш Османов Хасанов
Джунейт Мехмед Алипехливан
Бийдат Ахмедов Абишев
Здравко Евелинов Асенов
Мехмед Фикретов Мехмедов
Емилия Младенова Миланова
Снежа Иванкова Иванова
Десислава Маринова Йорданова
№ 3519-ПВР
16.09.2016
ОТКАЗ
2
12.09.2016
Веселин Найденов Марешки
кандидат за президентПетър Живков Петров
кандидат за вицепрезидент
Пламен Трифонов Христов – представляващ ИК
Атанас Петров Атанасов
Николай Наков Наков
Наталия Руменова Иванова-Папазян
Каприел Харутюнов Папазян
Стелияна Ивайлова Иванова
Боряна Любенова Георгиева
Елизабет Валентинова Зайончковска
Вихрен Иванов Бухов
Недко Петков Жечев
Наталия Велева Тодорова
Елка Василева Кукова-Нешева
Гергана Желязкова Стефанова
Кръстина Николова Таскова
Мария Красимирова Вълчева
Мария Йорданова Митева
Владимир Иванов Александров
Боян Йорданов Кулев
Петя Тодоринова Диковска
Деница Йорданова Катронска
Цветелина Стоянова Лучкова
Биляна Василева Маринова
Наталия Вълчева Петрова
Димитричка Василева Атанасова
Виктория Мирославова Енева
Деница Любомирова Нешева
Валентина Венелинова Костадинова
Константин Енчев Янков
№ 3486-ПВР
13.09.2016
3
15.09.2016
Митко Енчев Димитров
кандидат за президентМитко Кирилов Уручев
кандидат за вицепрезидент
Севда Владимирова Бимбашова
Соня Филева Истрефова
Евелина Владимирова Бимбашова
Красимира Миткова Цекова
Соня Симова Бимбашова
Славка Демирева Семерджиева
Недялка Хараламбиева Коровска
Валентин Георгиев Герчев
Лилия Здравкова Козарева
Кадифинка Якимова Бойчева
Елица Славчева Янкова
Емил Асенов Марков
Ирина Юриева Маркова
Мариана Славчева Симова
Хубенка Кочова Парева
Мирослав Митков Цеков
Милан Кирилов Начев
Красимир Борисов Ковачев
Ана Любенова Караджова
Здравка Боянова Хаджиева
Теменужка Любенова Уручева –
представляваща инициативния комитет
№ 3534-ПВР
19.09.2016
4
16.09.2016
Владимир Първанов Кузов
кандидат за президентБорислав Янчев Ноев
кандидат за вицепрезидент
Златка Петрова Маринова
Ивайло Ангелов Петров
Димитър Бранимиров Хубанов
Николай Лазаров Колев
Бойчо Христов Христов
Стефан Георгиев Атанасов
Веселин Красимиров Проданов
Красимир Кирилов Кузманов
Никола Трифонов Николов
Асен Георгиев Василев
Васил Петков Василев
Красимир Димитров Христов
Марина Иванова Петрова
Йовко Петров Русев
Диляна Георгиева Илиева
Адриан Иванов Станков
Асен Юлиев Миленов
Румил Иванов Лачев
Румен Иванов Иванов
Атанас Радославов Георгиев
Румяна Иванова Фичева
Димитър Иванов Димитров
Златко Стоянов Димитров
Ленко Георгиев Панайотов – представляващ ИК
Димитър Георгиев Милушев
№ 3532-ПВР
17.09.2016
5
19.09.2016
Румен Георгиев Радев
кандидат за президентИлияна Малинова Йотова
кандидат за вицепрезидент
Стефан Ламбов Данаилов –
представляващ инициативния комитет
Васил Панайотов Василев
Крум Костадинов Зарков
Корнелия Петрова Нинова
Георги Иванов Иванов
Георги Паскалев Сафев
Ангел Иванов Марин
Анелия Димитрова Клисарова
Маргарита Тодорова Деянова-Ваклинова
Елена Николова Йончева
Снежанка Цокова Тодорова-Федотова
Боряна Иванова Сечанова
Спаска Стоилова Зафирова
Максим Иванов Генов
Ивайло Маринов Иванов
Петър Николов Петров
Елена Филипова Кутева-Тъпкова
Дечко Стефанов Овчаров
Станчо Колев Иванов
Олег Александров Кабакчиев
Велислава Иванова Дърева
Стефан Георгиев Улев
№ 3539-ПВР
19.09.2016
6
21.09.2016
Камен Славянов Попов
кандидат за президентГеорги Стефанов Неделчев
кандидат за вицепрезидент
Алекси Алексиев Йовчев
Тони Димитров Баждаров
Иван Петров Бонев
Валентин Георгиев Наков
Веселин Димитров Кръстев
Виолета Драгомирова Драганова-Кръстева
Атанас Иванов Дервенски
Емил Любенов Маринов
Георги Христов Коларов
Людмила Жанова Младенова
Марин Христов Маринов
Мила Веселинова Попова
Милен Танев Тасев
Момчил Стоянов Стоянов
Наталия Богданова Неделчева
Илия Василев Илиев
Светослав Христов Христов
Емил Колев Топалов
Татяна Грозданова Андонова
Тони Стоименов Петров
Валери Василев Венков – представляващ
инициативния комитет
№ 3573-ПВР
21.09.2016
7
21.09.2016
Румен Гълъбинов Гълъбинов
кандидат за президентВеска Атанасова Волева
кандидат за вицепрезидент
Ивайло Пламенов Велинов – представляващ
инициативния комитет
Ана Руменова Гълъбинова
Екатерина Любомирова Петкова
Десислава Любенова Филипова
Ивайло Делчев Борисов
Теодора Николаева Атанасова
Райна Найденова Борисова
Мариана Василева Георгиева
Стефан Георгиев Георгиев
Иванчо Вътов Йотов
Георги Иванов Георгиев
Дарина Бориславова Ласкина
Асен Иванов Димитров
Павлин Петков Янчев
Борис Панталеев Росенов
Божидар Георгиев Кадийски
Нели Евтимова Сало
Мариела Руменова Спасова
Вероника Красимирова Янева
Деница Иванова Димитрова
Анка Янева Гълъбинова
Валерия Кръстева Василева
№ 3572-ПВР