Изложение, което е част от Кампанията на Министерство на земеделието и храните „Подкрепяме българското“, ще се проведе на 2 октомври 2016г. /неделя/ от 12 ч., на Тортата в гр. Пазарджик, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“.

Целта на кампанията е да подкрепи и насърчи българските производители в опазването и съхранението на традиционните земеделски производства в страната и да популяризира производството в област Пазарджик.

На изложението, на производителите и преработвателите от област Пазарджик, ще им бъде предоставена възможността да достигнат пряко до потребителите със своята продукция в областта на месопреработката, млекопреработката, производството на плодове, зеленчуци, пчелни продукти, вино, етерично-маслени култури и семена, които са част от българската трапеза.