Инициативата „ Пътят на библиотеката”на фондация „Глобални библиотеки” стартира на 28 септември, като началния й етап обхваща 650 библиотеки в 166 общини в цялата страна. Тя се осъществява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ с подкрепата на общините в страната и с финансиране на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.
Библиотеките в община Лесичово, които са включени в този проект са: Народно читалище „Отец Паисий – 1890“ в с.Лесичово, Народно читалище „Теофил Бейков – 1907“ в с. Калугерово и Народно читалище „Пробуда-1914 г.“ в с.Динката, които работят по програма „Глобални библиотеки“ и имат подновени Споразумения за сътрудничество с Фондация „Глобални библиотеки“.

С обозначаване чрез указателни табели с двуезичен надпис „Библиотека/Library“ ще се определи местоположението на библиотеките в населените места.
Целта е да се осигури по-добрата видимост и популяризиране на библиотеките като места, където гражданите могат да ползват безплатно интернет и електронни услуги. За хора без собствен интернет, особено в по-малки и отдалечени селища много често те са единствените места за достъп до глобалната мрежа.