В пресклуба на БТА в Пазарджик се проведе пресконференция на министъра на правосъдието Екатерина Захариева, по повод на информационния ден за осиновяване, който се провежда днес в града. Инициативата е на консорциум „Алианс за социално развитие-Пазарджик“ и Българска асоциация „Осиновени и осиновители“. 

Промени в Семейния кодекс предвиждат премахване на възможността за прекратяване на осиновяване по искане на осиновителите, съобщи в пресклуба на БТА в Пазарджик министърът на правосъдието Екатерина Захариева. По думите й този текст в закона е отживял и накърнява правата на децата. Захариева уточни, че ще се запази възможността за прекратяване в случаи, когато социалните служби или прокуратурата преценят, че осиновяването е вредно за детето. За последните три години има 21 искания за разсиновяване, посочи министърът.

Екатерина Захариева каза още, че в промените е заложено опростяване на процедурите и създаване на Национален съвет по осиновяване. По този начин всички документи ще се подават на едно място, а осиновителите ще бъдат вписвани в единен регистър, чрез който ще се търси подходящо семейство за детето, обясни правосъдният министър. Захариева отбеляза също, че друга съществена промяна е автоматичното вписване на дете за осиновяване, когато в срок от 6 месеца биологичните родители не са потърсили детето или не са подали молба за реинтеграция.

Промените в Семейния кодекс са представени за публично обсъждане, като за 14 дни са постъпили повече от 300 предложения и становища, допълни министърът.

Екатерина Захариева съобщи, че до края на месеца ще бъде внесен законопроектът за детско правосъдие, който ще отмени Закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, тъй като не отговаря на съвременните тенденции. Ще бъдат закрити интернатите и поправителните домове, а младежите в конфликт със закона ще бъдат настанявани в институции от семеен тип и с тях ще работят специално подготвени педагози и психолози, посочи Захариева. По думите й целта е децата да бъдат превъзпитани и подпомогнати и да се избегне рискът да станат престъпници.

В Пазарджик министърът на правосъдието Екатерина Захариева и заместник-министърът Вергиния Мичева-Русева се включиха в Информационен ден за осиновяването, организиран от консорциума „Алианс за социално развитие“ и Българската асоциация „Осиновени и осиновители“.