05%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2
Този петък, от 11.00 ч. в ЦСПП /бившето Полицейско училище/ проф. Любомир Тимчев от Академията на МВР ще представи книгата си

„Моят втори дом“. Книгата съдържа спомени за годините 1976-1980, когато той е бил школник в тогавашното СМУ „Ф. Е. Дзержински“.

След завършването му работи като младши районен инспектор в 7-мо РПУ София. Задочно завършва ВСШ „Г.Димитров“ и му е присвоено първо  офицерско звание и назначен като районен инспектор,после като инструктор в Паспортна служба. През 1992 г.след спечелен конкурс

започва работа като асистент в Академията на МВР.Последователно е преминал в ст.асистент, гл.асистент, доцент и професор в катедра „Опазване на оществения ред“. Заемал е различни административни длъжности – ръководител на секция, началник на учебен отдел, ръководител на катедра и заместник-ректор на Академията на МВР.