Възможност да направят справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на изборите за президент и референдума ще имат всички български граждани
Това съобщиха от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по няколко начина. Първата е в интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/#query . Сайтът предоставя и възможността да се подават „Искане за гласуване по настоящ адрес“ по електронен път и да се регистрират издадените „Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

Вторият начин е чрез SMS, който се изпраща на номер 18429. Той е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на едно съобщение e 25 стотинки без ДДС.

В текста на SMS-а трябва да се изпишат единствено десетте цифри на ЕГН-то, а системата ще връща съобщение с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент и национален референдум.

Третият начин е е чрез стационарен или мобилен телефон, като се избере 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“), който е безплатен за цялата страна.