В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.) Министерството на образованието и науката организира провеждането на Национална седмица на четенето, която ще се състои от 10 до 14 октомври 2016 г. От МОН домакинството на Националната седмица на четенето е възложено на Регионалното управление на образованието – Пазарджик.По този повод във вторник, 11 октомври министър Меглена Кунева и заместникът и Диян Стаматов ще присъстват в Пазарджик, за да вземат участие в мероприятията на Библиотеката.
В Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) са очертани ключови политики и мерки за повишаването на грамотността на всички нива на образование и е представена визията на Министерството на образованието и науката за насърчаване на четенето до 2020 година, като в стратегията са взети предвид Заключенията на Съвета по въпросите на грамотността от 27 ноември 2012 г.
В стратегията се акцентира върху създаването на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на ролята на учителите в нея. Голяма част от планираните мерки в стратегията имат за цел преодоляването на причините за ниска грамотност с особено внимание към застрашените групи.
В програмата са определени дейностите за всеки ден от  Националната седмица на четенето – 10 – 14 октомври 2016 г. В мероприятията са включени участия на деца и ученици от училищата и детските градини от област Пазарджик. Дейностите се реализират в партньорство с Община Пазарджик, Община Панагюрище, Община Велинград, ДКТ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик, РБ „Никола Фурнаджиев“ и др.

Виж Програмата.