Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик се включи в националната кампания на Българска асоциация на осиновени и осиновители като организира Информационен ден за осиновяването, съобщи директорът на школото Тодор Джамбов.

Учениците от ПГХХТ намериха аналог на процеса осиновяване с процес в химията, наречен „донорно –акцепторен механизъм“.Нашите ученици, отлични химици, представиха по атрактивен начин общите неща между двата процеса като акцент в показаните демонстрации бе фактът, че новата връзка от химичната реакция е здрава, устойчива, еднозначна, по нищо не се различаваща от останалите съществуващи връзки в химичното съединение.

Нашите възпитаници заявиха ясна позиция, че така както в химичните съединения дават шанс и помагат на две вещества да се свържат, то в живота са готови да подкрепят пътят, връзката и смисъла на търсенето и намирането на осиновени и осиновяващи.

Гимназистите от ПГХХТ отправиха послания към децата, които са осиновени, под формата на разноцветни сърца – символ на уникалността и универсалността на всеки един от нас.Това е поредната инициатива на ПГХХТ, свързана с повишаване чувствителността на обществото към обществено значими теми и изразяване на мнение и противопоставяне срещу съществуващите предразсъдъци и нагласи към различието.

* Снимка – ПГХХТ