От  изгрев до 10.00 часа, утре ще се проведе третиране с препарати за растителна защита на горските култури в землището на Лесичовска община. Пръскането се извършва срещу вредител – Борова процесионка. В изпълнение на Наредба 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне общинското ръководство уведомява пчеларите, че в землищата на Калугерово, Лесичово и Боримечково ще бъдат извършени дезинфекционни дейности. Те касаят следните местности в трите населени места:
Калугерово – м. Градището , м. Стаевица – 545 дка
Лесичово – м. Геранова – 86 дка
Боримечково – м. Големия връх – 437 дка

Желателно е пчелите да бъдат пуснати на паша няколко часа след приключването на пръскането.