Ден преди началото на Третата национална научна конференция „Град и памет“ в Пазарджик, излезе от печат ново издание на Регионален исторически музей – Пазарджик. Книгата „Април 1876. Пазарджишка летопис“ ознаменува 140-годишнината от избухването на Априлското въстание през 1876 г. и е в памет на Мария Ангелова Сутич – единствената жена, участничка в „Хвърковатата чета“ на Георги Бенковски, родена в Пазарджик. Издава се с финансовото съдействие на Община Пазарджик.

Автор на книгата е Пенка Николова, главен уредник в музея, корицата е по проект на Красимир Стойчев. Съдържанието включва седем основни статии, които разкриват участието на Пазарджик в подготовката на националната ни революция, представят Мария Сутич и съдбата й преди и след Освобождението, документират дейността на пазарджишките съзаклятници Константин Величков, Яков Матакиев, Иван Войводов, Георги Пенев, Никола Стоименов, Георги Тилев, Теофана Величкова.

Самостоятелни статии са посветени на Иван Соколов – представител на Пазарджик на Оборищенското събрание и комендант на въстанало Панагюрище, Кузма Поптомов – деец на въстанието в Разложкия край, заточениците от Татар Пазарджишка община през 1876-1877 г. Завършек на изданието са оценките на Иван Войводов и Петър Мусевич – двама съвременници на събитията и дейци на националното ни освобождение. Към текстовата част са приложени 14 оригинални документа в пълен текст и 20 цветни фотографии.

Според рецензента на книгата доц. д-р Ружа Симеонова На гражданите на Пазарджик и на всеки, който се интересува от миналото, се предоставя едно интересно, съдържателно и богато илюстрирано издание, което допринася за обогатяването му с нови факти и документи“.

Изданието е снабдено и със специфичен матричен баркод (QR код), разпознаваем от специални QR четци. Книгата ще можете да закупите от информационния център на Регионален исторически музей – Пазарджик.