Крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, заявления за гласуване на друго място и за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за президент на РБългария на 06.11.2016 г., е 22.10.2016 г. (вкл.).

Подвижна избирателна секция се образува при минимум 10 подадени заявления за цялата община!

  До 26.10.2016 г. ще се получат от ГД „ГРАО“ и ще се обявят списъците на лицата, които нямат право да гласуват на предстоящите избори и на националния референдум (т. нар. забранителни списъци). Общият брой на избирателите в Община Пазарджик, съгласно избирателните списъци (за обявяване) към дата 16.09.2016 г. е 105 930 лица – за град Пазарджик: 70 215 , за кметствата:   35 715. За сравнение – в президентските избори през 2011г. техният брой е бил 108 367 лица.

За първи път право на глас придобиват 953 избирателя, които навършват 18 години до 06.11.2016г. Образувани са две нови секции в гр. Пазарджик – с. 090 и с. 091, променени са границите на секции – с. 077 и с. 084.  Наложи се промяна  на мястото на гласуване на секции с номера – 027, 052, 078 (помещаващи се до сега във Ветеринарна лечебница).

 Всички български граждани могат да проверят своите данни в избирателните списъци за избор на президент и вицепрезидент на републиката и за гласуване в националния референдум:

  • През Интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/
  • Чрез стационарен телефон: 0800/ 18 809 – безплатен телефон за справки
  • в интернет страницата на Общината на адрес: www.pazardjik.bg

Напомняме Ви, че  съгласно последните промени в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс гласуването вече е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

Според Изборния кодекс санкцията за негласувалите е заличаване от избирателните списъци  след неупражняване на право на глас в два последователни избора от един и същи вид. Така, за да бъде заличен даден гражданин от избирателния списък за избор на президент и вицепрезидент през 2026 г. той трябва да не гласува без уважителни причини на тези и на президентските избори през 2021 г.

 

  1. Промяна на мястото на гласуване на избирателни секции 027, 052, 078, както следва:

 

секция 027

Секция Териториален обхват на секцията Старо място на гласуване Ново място на гласуване
Секция 027 Пътна артерия Номер и подномер, вход Ветеринарна лечебница,                      ул. „Димчо Дебелянов“ №1 Регионална здравна инспекция        (ХЕИ), ул. “Болнична” №15
УЛ.ВИТ I 008 , 010
 УЛ.БОЛНИЧНА 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 021
 БУЛ.КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 169
 УЛ.ПЛОВДИВСКА 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 047 , 049

 

 

секция 052

Секция Териториален обхват на секцията

 

Старо място на гласуване Ново място на гласуване
Секция 052 Пътна артерия Номер и подномер, вход Ветеринарна лечебница,                        ул. „Димчо Дебелянов“ №1 Управление на “МБАЛ – Пазарджик” АД                                 (Деканата), ул. Болнична № 17
УЛ.ПЛОВДИВСКА 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070

 

секция 078

Секция Териториален обхват на секцията

 

Старо място на гласуване Ново място на гласуване
Секция 078 Пътна артерия Номер и подномер, вход Ветеринарна лечебница,                         ул. „Димчо Дебелянов“ №1 Управление на “МБАЛ – Пазарджик” АД                             (Деканата), ул. Болнична № 17
УЛ.БОЛНИЧНА 042 , 044 , 046 , 048 , 069
УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 015Б , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 028 , 030 , 032 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 052 , 052А , 052Б , 054 , 056 , 058 , 060

 

 БУЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ 012 , 014 , 016 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038
УЛ.ПЛОВДИВСКА 072 , 074 , 074А , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088
17909 МЕСТНОСТ САЗЛЪКА 001

 

  1. 2. Образувани са две нови избирателни секции – 090 и 091, както следва:

 

– избирателна секция 090 – образувана чрез прехвърляне на избиратели, регистрирани на административни адреси,  които до момента са попадали в обхвата на  избирателни секции 030, 031, 032, с място на гласуване – НУ „Васил Друмев“, ул. „Булаир“ №25:

 

секция 090

Секция Териториален обхват на секцията

 

Място на гласуване
Нова секция 090 Пътна артерия Номер и подномер, вход Запазва се мястото на гласуване –  НУ ”Васил Друмев“, ул. „Булаир“ №25

 

 УЛ.БАТАК 001 , 002 А , 002 Б , 003 , 005 , 007 , 009
 УЛ.БЕЛАСИЦА 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 017 А , 017 Б , 017 В , 018 , 020
 УЛ.ЗАВОЯ НА ЧЕРНА 001 А , 001 Б , 001 В , 003 , 004 , 005 А , 005 Б , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014
 УЛ.ОБОРИЩЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015
 УЛ.ПОБЕДА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010

 

 

– избирателна секция 091 – образувана чрез прехвърляне на избиратели, регистрирани на административни адреси, които до момента са попадали в обхвата на  избирателни секции 060, 061, 086 с място на гласуване – НУ „Георги С. Раковски“,                               ул. „Гарибалди“ №5:

секция 091

Секция Териториален обхват на секцията

 

Място на гласуване
Нова секция 091 Пътна артерия Номер и подномер, вход Запазва се мястото на гласуване – НУ „Георги С. Раковски“,  ул. „Гарибалди“ №5

 

УЛ.ГАРИБАЛДИ 001 , 002 , 003 , 003А , 003Б , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 051А , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126
15206 УЛ.ПОРТОКАЛ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 024А , 025 , 025А , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076 , 078 , 080
20514 УЛ.ЯВОР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011

 

 

  1. В избирателна секция 077 с място на гласуване СОУ “Димитър Гачев“, ул. “Рила” № 2 ще гласуват избиратели, гласуващи до този момент в избирателна секция 008 (с място на гласуване СОУ “Димитър Гачев“, ул. “Рила” № 2),  регистрирани на адрес:

 

Пътна артерия Номер и подномер, вход
УЛ.ОГОСТА 141 , 143 , 145 , 145А , 147 , 149 , 151 , 153 , 153А , 153Б , 155, 157 , 159 , 161 , 163 , 163А , 163Б , 165 , 167 , 169 , 171 , 173 , 175 , 177 , 179 , 181 , 183 , 185 , 187

 

 

  1. В избирателна секция 084 с място на гласуване СОУ “Димитър Гачев“, ул. “Рила” № 2 ще гласуват избиратели, гласуващи до този момент в избирателна секция 077 (с място на гласуване СОУ “Димитър Гачев“, ул. “Рила” № 2), регистрирани на адрес:

 

Пътна артерия Номер и подномер, вход
УЛ.БУЗЛУДЖА 031 , 033 , 035

Поради лоши хигиенни и материални  условия със Заповед на Кмета на Общината се  променя мястото на гласуване на секция 051- от читалище “Пробуда”, ул.”Бузлуджа”№22 на Пенсионерски клуб №7, ул.”Марица”№20.