Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – Пазарджик спряха незаконна сеч в горска територия в района на град Велинград. Мярката е предприета след извършена рутинна проверка вчера. Установени са нарушения, свързани с незаконен добив на 29 броя дървета от бял бор и смърч в отдел, за който има издадено позволително за сеч. Проверяващите констатират, че 18 дървета от тях не са маркирани с контролна горска марка (КГМ), а другите 11 броя са маркирани с имитация на КГМ.

За установените административни нарушения по Закона за горите са уведомени органите на МВР. Дейността в този отдел е спряна с констативен протокол. Инспектиращите от РДГ-Пазарджик продължават проверките и в съседните отдели.

По-късно през вчерашния ден инспекторите са съставили и 2 акта на физическо лице за транспортиране с каруца на около 2 кубически метра незаконни дърва за огрев. Дървата не са били маркирани с КГМ и са били и без превозен билет. Каруцата и дървата са задържани.