Кметът на Септември Марин Рачев внесе във фонд „Земеделие” в Пазарджик последния си проект за този програмен период.

„Администрацията на Септември подаде при нас 3 общински проекта, колкото е и максималният брой за този прием. Отделно от името на читалищните настоятелства входира и 9 проекта за читалища. Има депозирани и 2 проекта по мярка 7.6 за църквите в Карабунар и Ветрен.

Тази година Септември са шампиони по брой входирани проекти на територията на област Пазарджик”, съобщи директорът на Областната дирекция на фонд „Земеделие” Валентина Вълева.

Тя допълни, че срокът за тяхното одобрение е 3 месечен.