С бонбон, усмивка и значка е посрещан днес всеки от жителите на Пазарджик в административната сграда на Общината. Инициативата се реализира със съдействието на доброволци от Съвет за младежка политика. Поводът е 12 октомври – Денят на българската община.

В Държавен вестник от 12 октомври 1882 г. е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. Оттогава на този ден, всяка година в България се организират различни по мащаб местни и национални инициативи.