Въпреки че, се разделяме с дългите почивки, календарът през следващата година ще работи в полза на служителите. Припомняме, че правителството реши да се премахне сливането на празничните с почивните дни. Това се наложи след като бизнеса възропта срещу дългите уикенди и последващите съботи, с които се отработват почивните дни. Ето защо вече ще почиваме на съответната дата, а когато празникът се пада в събота или неделя, почивен ще е понеделникът след това.

Ще го усетим още в началото на годината, когато след официалния неделен 1 януари, ще добавим към почивката понеделник 2 януари. И то без да го отработваме.

Бонус почивен понеделник ще получим и на 8 май, тъй като Гергьовден догодина ще празнуваме в събота. През май се очертават още две ваканции – тридневна около 1 май и еднодневна на 24 май.

Единствената четиридневна почивка ще е от 14 до 17 април около великденските празници.

13%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8