Здравните инспектори от РЗИ извършиха проверки в 3125 обекта на територията на област Пазарджик за периода януари-септември. Насока на контрола бе спазва ли се забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и в някои открити обществени места, по смисъла на чл. 56 а от Закона за здравето.

Проверени са 371 обекта за хранене и развлечения, 647 детски и учебни заведения, 452 лечебни и здравни заведения, 1626 други закрити обекти с обществено предназначение, в т.ч. бръснарски, фризьорски и козметични салони, фитнес зали, хотели и мотели СПА центрове, площадки за игра, плувни басейни, транспортни средства и др., 29 открити обществени места /площадки за игра, спортни обекти и др.

Част от проверките (вкл. вечерни и нощни) са извършени със съдействието на служители от ОД МВР, по постановление на Окръжна прокуратура.

За констатирани нарушения са съставени 23 акта и са издадени 19 наказателни постановления, от които  14 на физически лица, 3 на  еднолични търговци и 2 на юридически лица.

С проверки на място е реагирано на постъпилите 9 сигнала и жалби в РЗИ за нерегламентирано тютюнопушене през 2016 г., от които 7 касаят обекти за хранене и развлечения и 2 – други обществени места.  Два от сигналите са основателни, нарушителите са санкционирани.

С началото на есенно-зимния сезон контролът по спазване на забраната на тютюнопушенето в закрити обществени места ще бъде засилен.