В Стрелча, тази сряда ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа”. Основната цел е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана в средногорския град, а жителите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

В Кампанията ще участват експерти от „Социално подпомагане” и „Закрила на детето”, Центъра за обществена подкрепа „Зора“, екипът по приемна грижа към Община Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик.

Информационната кампания е предназначена за хората в активна възраст, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки; пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори; пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Съвместната инициатива ще се проведе на 19 октомври, от 11.00 ч. в Младежки дом гр. Стрелча.