Глоба от 5 241 930 лева (5,2 млн. лева) наложи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на телекомуникационния оператор „Теленор“. Глобата представлява 1% от нетните приходи на „Теленор България“ ЕАД за финансовата 2015 година.

Санкцията се налага, тъй като според КЗК „Теленор“ в продължение на около 10 месеца – от 26 ноември, 2015 година досега, е заблуждавала потребителите относно скоростта на 4G LTE мрежата си. Решението за санкцията стана факт след жалба на „Макс Телеком“, като нарушението е по чл. 31 от Закона за защита на конкуренцията – т.е. забрана да се заблуждават потребителите относно предлагани стоки и услуги.

Според официалното съобщение на КЗК по случая „възможността за заблуда на настоящите и потенциални клиенти на „Теленор България“ ЕАД относно скоростта на пренос на данни чрез 4G LTE мрежата е напълно реална. Твърдението за около 40 пъти по-бърз ъплоуд (качване) в началото на кампанията е съществено преувеличено, като реално достижимата максимална скорост на ъплоуд, след възникване на нормативното задължение за публикуването й се оказва само около 6.5 пъти по-висока от тази на 3G мрежата на „Теленор.“

Също така, на интернет-страницата на Теленор изрично е посочено, че „максимално достижимата скорост на 4G мрежата на Теленор ще бъде 75 Мbps“. След 30 април обаче на официалната страница на „Теленор“ обаче е посочено, че ъплоудът на данни за 4G мрежата е 38 Mbps. Според КЗК това е първата официална информация за скоростта, която е публикувана след представяне на възможностите на 4G мрежата на специална пресконференция в края на 2015 година.