В 17.30ч., утре в залата на Общински съвет гр. Пещера ще се проведе пресконференция за Местната инициативна група.

Ще бъдат представени целите по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Срещата има за цел запознаване на участниците и подпомагане процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони.  Визията и целите на проекта са главна тема на дискусията. Ще бъде обявено  насърчаване включването на местното население при разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.

Участниците в срещата ще се  запознаят с възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд. Като първи стъпки към популяризиране на подхода и процеса ще се проведат еднодневни информационни семинари в с. Радилово на 20.10.16 г.  и с. Капитан Димитриево на 21.10.16 г. На следващ етап предстоят обучения за екипа на МИГ и местни лидери.

Ще бъде изградена  стратегия за водено от общностите местно развитие. Предвидени са консултации със заинтересовани страни, работни срещи и обществени обсъждания. Като резултат се очаква подобряване информираността на населението в територията на МИГ Пещера, представяне на бъдещото развитие и оживяване на територията създадена от местната общност.