Професионална гимназия по механоелектротехника реализира проект по програма Еразъм+, на тема „Европейски професионален опит в WEB дизайна“. Проектът за „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование“ се финансира по европейска програма „Еразъм +“ и е на стойност 51 990 евро.

Партньор на ПГМЕТ е ALFATRAINING, Германия – институт за допълнително професионално обучение. Института организира курсове за обучение на високо технологично ниво

Ползватели бяха 20 ученици, обучаващи се в ПГМЕТ  от девети до единадесети клас, от професиите „ Системно програмиране” ,” Компютърна техника и технологии” и ” Компютърни мрежи”. Те проведоха   триседмична практика в гр. Карлсруе, Германия  на реални работни места от 10.07.2016 до 29.07.2016.

Проектът целеше  да подготви ползвателите с практически знания и умения за прилагане на мeтодите на  Web дизайна чрез обучение в реална  среда, като по този начин създаде условия за подготовка на работната сила към изискванията, поставени от европейската интеграция на България, като създаде предпоставки за трайно устройване на работа.

Ръководители на проекта бяха инж. Гергана Коручева, инж.Анета Стоименова и Атанаска Пенчева. От директора на училището инж. Мариана Китина беше проведен мониторинг на обучението. Всички получиха сертификати за проведеното обучение – Europas mobility.

Мобилността осигури на ползвателите съответствие между професионалната подготовка и изискванията на пазара на труда в актуален и перспективен план. Те повишиха  своята квалификация, производителност и адаптивност и  развиха комуникативните и езиковите си компетенции .

На 24. 10. 2016 г. от 14.30 часа в сградата на ПГМЕТ, етаж 1, кабинет 110, ще се проведе заключителна пресконференция по проект с наименование: „Европейски професионален опит в web дизайна“