В Община Пазарджик е постъпило заявление за отпускане на персонална пенсия от Гина Асенова  – майка  на Веска Асенова, Темелко Асенов, Георги Асенов, Дафинка Асенова, Михаила Асенова и Василка Асенова  с молба  за отпускане  на  персонална пенсия в съответсвие с изискванията на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

Веска Асенова – 3 год. от с. Братаница, общ. Пазарджик, Темелко Асенов – 5 год., от с. Братаница, общ. Пазарджик, Георги Асенов – 7 год., от с. Братаница, общ. Пазарджик, Дафинка Асенова – 8 год. от с. Братаница, общ. Пазарджик, Михаила Асенова -11 год. от с. Братаница, общ. Пазарджик и Василка Асенова – 13  год. от с. Братаница, общ. Пазарджик са наследници на Йордан Асенов.

Г-н Йордан Асенов  е починал на 04.02.2016г., видно от Акт за смърт  № 0003/ 09.02.2016 г., съставен в с. Ляхово, Община Пазарджик, област Пазарджик.

Наследодателят не е получавал  лична пенсия. Към 04.02.2016г. /дата на смъртта/  е навършил възраст 44г. 11 мес. 04 дни. Съгласно чл.74, ал.1, т.4 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, осигурените над 30-годишна възраст трябва да имат 5 години осигурителен стаж, от които една трета от осигурителния стаж /1 година и 8 месеца/ трябва да е действителен.

С Разпореждане № 1347083499 на НОИ – Пазарджик на основание чл. 74, ал.1, т.4, чл. 83, ал. 1  от КСО  е отказана наследствена пенсия на наследниците Веска Асенова, Темелко Асенов, Георги Асенов, Дафинка Асенова, Михаила Асенова и Василка Асенова.

В тази връзка на основание чл. 92 от КСО те имат право на персонална пенсия, поради което кметът ще направи предложение за отпускането ѝ в Министерски съвет. Съветниците ще се съберат на поредното си заседание на 31 октомври.