Велоалея, която ще минава край брега на река Марица, ще свърже Пазарджик и Пловдив. Идеята е на областните управи на двата града, а бенефициент на европейската помощ ще е община Стамболийски, пише в броя си от 20 октомври, в-к „Пазарджишка Марица“.

С изключение на трасето, тази информация покрива 1:1 една друга, за която ние съобщихме още в началото на годината. Става въпрос за идеята на общинското ръководство за изграждане на велоалея от Септември през Варвара – Ветрен дол и крайна точка Пазарджик. На областния съвет за развитие, на който Септември беше домакин през месец януари това бе официално докладвано от кмета Марин Рачев, който поиска съдействие от държавата в лицето на областния управител за прехвърляне на собствеността от НКЖИ към Община Септември като първа стъпка за изработване на идеен проект. Тогава представителят на Община Пазарджик – зам.-кметът Петър Петров определи идеята на Марин Рачев като „екзотична”, но ето, че само няколко месеца по-късно става ясно, че подобно начинание може да бъде реализирано между Пловдив и Пазарджик.
Относно идеята за веолалея между Пазарджик и Септември от екипът на кметът Марин Рачев са направени всички необходими постъпки в посока актуване на имотите на НКЖИ в полза на Община Септември, но същото е необходимо да се направи и от страна на Община Пазарджик за трасетата на нейна територия.
„По принцип идеята ни за велоалея до Пазарджик не е в най-големите ни приоритети за момента, тъй като имаме да решаваме куп други неотложни проблеми по инфраструктура, комуникации и така нататък, но тя със сигурност ще остане в дневния ни ред на един следващ етап. Пловдив и Пазарджик отдавна са „надули гайдата” така да се каже и очевидно вече мислят и по реализиране на по-екзотични проекти като този за велоалея по брега на Марица.

Мога да разкрия, че в общия устройствен план, който ще бъде окончателно приет съвсем скоро има разработени трасета за изграждане на волоалей. Първото такова трасе ще започва от Виноградец през Карабунар-Злокучене-Септември от там през Варвара и Ветрен дол към Пазарджик. Също така се предвижда и изграждане на велоалея покрай река Марица, където ще се направи и парк „Марица”. Трасето на велоалеята покрай река „Марица” ще започва от Общината. От там ще продължи по Главната, покрай Младежкия дом и край СУ „Христо Смирненски” ще излезе на пътя за рибарниците в посока Злокучене.

От там по поречието на река Марица ще се включи и идващата от Карабунар в посока Варвара. Тя ще се отклонява преди ДАП-а в посока Хангарите. От където ще „поеме” обратно към Общината. Всичко това беше коментирано на областния съвет, когато бяхме домакини, припомни кметът на Общината Марин Рачев. „С днешна дата вече можем да говорим за изграждане на една обща и голяма велоалея от Пловдив до Пазарджик и от там към парк „Марица” край Септември.

Намирам шансове за реализиране на двете велоалеи и тяхното обединяване за много реалистични, особено в нашата част, тъй като при нас няма да има нужда от отчуждаване на частни имоти понеже трасето минава изцяло по държавна земя”, коментира Рачев. Пазарджик има особена нужда от изграждане на велоалея до Септември. Само от началото на годината в отсечката до Мокрище по официални данни има 16 смъртни случая на блъснати от ППС-та пешеходци и велосипедисти. Ние визираме точно трасето през Мокрише и Ляхово по пътя на старата теснолинейка”, каза септемврийския кмет.

Той допълни още, че вече се работи по септемврийския парк „Марица” покрай, който ще мине нашата велоалея. Същинското й изпълнение обаче ще стартира след окончателното утвърждаване на общия устройствен план и одобрението на проектите за изграждането на ферми за яребици и фазани върху имоти лична собственост на кмета, които ще бъдат дарени на септемврийската ловна дружинка след построяването.