Във връзка с новата си Кампания „Не, на трафика на хора“ МКБППМН, Община Септември обявява Общински училищен конкурс „Помогни в борбата срещу трафика на хора“, през месеците октомври и ноември.
Целта на конкурса е да се даде възможност на учениците да изразят със средствата на изкуството, своето отношение към проблемите, свързани с трафика на хора и да отправят позитивни послания към връстниците си.
Творбите трябва да представят по оригинален начин последиците от трафика на хора, начините за въвличане в него, методи и безопасни мерки за предпазване, да провокират отговорно отношение към личния живот и избягване на рисково поведение, за да се сведе до минимум вероятността от попадане в него.
Трафикът на хора е една от най-страшните форми на потъпкване на основните човешки права. То с основание е наречено съвременното робство. Всяка година между 2 и 4 милиона души по света стават жертви на трафика на хора, от които 80% са жени.
Отвори очи! Кажи „Стоп!” на заблудата.