Учителката по математика и информатика от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Румяна Ангелова участва в уъркшоп по Програма Песталоци във Вилянди, Естония от 24 до 28 октомври. Темата на  събитието е „Как да се развие приобщаваща училищна култура за подпомагане на сътудничеството и участието”.

В уъркшопа участват 15 учители и директори на училища от Австрия, Белгия, Естония, Франция, Италия, Испания, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Словения, Сърбия и разбира се от България. В продължение на пет дни образователните специалисти ще работят  в посока изграждане на модел за приобщаващо образование.

Множество лекции, групови упражнения, тренинзи и срещи текат по време на събитието. Днес – 26 октомври всеки участник представи своето училище и себе си. Румяна Ангелова  разказа за  позитивната образователна среда иучилищна култура в гимназията по икономика и мениджмънт, за работещите модели за приобщаващо образование, а именно за клубовете за извънкласна работа, за организирането и провеждането на бинарни уроци, за подготовката и издаването на електронен вестник „Тийнейджър икономист”.

Програма Песталоци е програмата на Съвета на Европа за професионално развитие на учители и образователни специалисти. Организират се и се провеждат Европейски уъркшопи, тренинзи, Лятно училище, конференции.

Как се кандидатства?

Онлайн – в платформата на програмата, след което работодателят верифицира приложението за кандидатстване.

Секретариатът на Програма „Песталоци“ в Страсбург  разглежда получените кандидатури и прави селекцията на най-подходящите с оглед на следните критерии:

  • Експертиза по темата и педагогически опит
  • Познаване на педагогическите подходи и предизвикателства на Програма „Песталоци“
  • Експертиза и лингвистичен профил в рамките на екипа
  • Спазване на баланс – равномерно географско разпределение
  • Баланс между половете
  • Баланс между нови и по-опитни фасилитатори /от предишни обучения/