Свети Димитър е един от любимите светци на българина. На празника, който се чества на 26 октомври, имен ден имат всички, носещи неговото име: Димитър, Димитрина, Драган, Димо, Димка, Митко, Митре и сродни. Най-често свети Димитър е изобразен на кон, убиващ Лий – символ на неверника-антихрист.

Предание разказва как заедно с брат си запалил Света гора и светогорските манастири, затова ги хвърлили три години на морското дъно, а лелите им св. Петка и св. Неделя молили Господ и Богородица да го пуснат.

Друго българско народно предание представя Свети Димитър като брат близнак на Свети Георги. Приживе братята се разделили, тръгвайки по света в различни посоки. Георги му зарекъл, че ако види от стряха кръв да капе, то значи е умрял. След време Димитър видял една стряха да капе и тръгнал към Георгиевата страна на света. Там заварил ламя, която била изяла Георги. Притиснал Димитър ламята и тя му дала душата на Георги. После двамата яхнали конете и литнали към небесата. Там си раздели годината по братски – за свети Георги лятото, а за свети Димитър – зимата.

В народните представи дойде ли св. Димитър на коня си от брадата му започва да пада сняг, т.е идват зимата и студът. В съботата преди Димитровден се прави Димитровска задушница – на която се раздава жито и питки за помен.

От Димитровден до Гергьовден и от Гергьовден до Димитровден – така групирали българите сезоните. Границата между годишните сезони имали селскостопански характер.

Около Димитровден завършвали и строежите на нови къщи. По традиция стопаните дарявали зидарите, а баш-майсторът казвал дюлгерски благослов за здраве и берекет в новия дом. Обичаят изисквал, стопаните на новата къща да заколят бял овен и да поканят цялото село за освещаването на дома. Поради тази причина на този ден празнуват и строителите.

На деня на светията, стопаните се разплащат и разпускат наетите от Гергьовден работници, овчари и ратаи. На места този празник се нарича Разпуст, а на най-грижовните ратаи стопаните дарявали кат нови дрехи, овен или агънце.

Димитровден е изпълнен с много гадания за предстоящата зима и година: ако месечината е пълна – пълен ще бъде и кошерът с мед и ще се роят пчелите. Вечерта срещу празника, овчарите хвърляли в кошарата една тояга. Ако на сутринта овцете са лежали на нея, се смятало, че зимата ще е дълга, тежка и студена.
Характерно е и обредното гадаене по първия гост, стъпил в дома /полазник/, добър и заможен ли е гостът, такава ще е и годината.

По стар обичай на имен ден се ходи неканен и се носят бели цветя за именика, за да е блага зимата. Цветята се увиват с ален конец, за да са здрави имениците цяла година.

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИМИТЪР ДИМИТРИНА МИТКО МИТКА МИТРА ДИМО ДИМА ДИМАНА ОБЩО
ГР. ПАЗАРДЖИК 2255 47 190 24 12 18 24 14 2584
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 65 0 18 0 0 0 0 0 83
С. АПРИЛЦИ 12 1 2 0 0 0 0 0 15
С. БРАТАНИЦА 62 0 16 0 0 0 0 2 80
С. ВЕЛИЧКОВО 38 0 2 1 1 1 1 0 44
С. ГЕЛЕМЕНОВО 28 0 1 1 0 1 0 0 31
С. ГЛАВИНИЦА 91 1 3 1 0 1 1 1 99
С. ГОВЕДАРЕ 36 0 19 0 0 1 0 0 56
С. ДЕБРЪЩИЦА 37 2 1 0 1 1 0 0 42
С. ДОБРОВНИЦА 41 0 1 0 0 0 0 0 42
С. ДРАГОР 44 0 7 0 1 0 0 0 52
С. ЗВЪНИЧЕВО 75 1 6 1 3 0 1 1 88
С. ИВАЙЛО 84 1 13 1 1 2 1 0 103
С. КРАЛИ МАРКО 1 0 0 0 0 0 0 0 1
С. ЛЯХОВО 17 0 0 0 0 0 0 0 17
С. МАЛО КОНАРЕ 92 2 33 6 1 0 0 3 137
С. МИРЯНЦИ 22 0 0 0 0 0 0 0 22
С. МОКРИЩЕ 65 2 3 0 1 0 1 0 72
С. ОВЧЕПОЛЦИ 31 0 2 0 0 0 2 0 35
С. ОГНЯНОВО 64 1 2 0 0 0 2 1 70
С. ПАТАЛЕНИЦА 28 0 1 1 0 1 1 0 32
С. ПИЩИГОВО 24 1 7 1 0 3 0 0 36
С. РОСЕН 17 0 0 0 0 0 0 0 17
С. САРАЯ 40 1 2 1 0 0 0 1 45
С. СБОР 14 0 0 0 0 0 0 0 14
С. СИНИТОВО 67 0 2 1 1 1 0 0 72
С. ТОПОЛИ ДОЛ 4 0 0 0 0 0 0 0 4
С. ХАДЖИЕВО 37 0 2 0 2 0 1 0 42
С. ЦАР АСЕН 10 1 0 0 0 0 0 0 11
С. ЦРЪНЧА 32 0 1 0 0 0 0 0 33
С. ЧЕРНОГОРОВО 57 0 3 0 0 2 1 0 63
С. ЮНАЦИТЕ 53 0 6 0 0 0 0 0 59
ОБЩО 3543 61 343 39 24 32 36 23 4101