След едногодишно управление кметът Марин Рачев заяви:

Надявам се да оправдаваме очакванията на избирателите ни, стремим се към обединение и градивна политика, само така ще имаме очи да искаме подкрепа и от тези, които преди 1 година не гласуваха за нас

• Само с общи усилия можем да измъкнем Общината ни веднъж за винаги от този омагьосан кръг

На 25-ти октомври се навърши 1 година, откакто Марин Рачев беше избран за кмет на Община Септември. По този повод на редовната сесия градоначалника направи отчет пред Общинския съвет за свършеното през последните 12 месеца. По-долу поместваме в пълен обем казаното от Марин Рачев пред членовете на ситипарламента:

„Днес се навършва една година, откакто хората от нашата Община дадоха доверието си на екипът ни. В тази връзка считаме за наш дълг да направим отчет за работата ни, както и да дадем насоки относно това какво се очаква в бъдеще време. Пред вас като общински съветници, избрани от хората да контролирате в ролята си на законодателна власт общинската администрация, ще фиксирам основните акценти, за които в отминалите сесии сте ни дали правомощия да работим.
Още с встъпването си в длъжност нашият екип направи проучване в 4 основни направления за да изработим стратегията си в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
Най-напред се запознахме с фактическото финансово състояние на Общината. След това установихме средносписъчния състав зает в администрацията. Третото нещо беше да видим какви проекти са заварени и от къде може да се започне. Накрая, но не на последно място поискахме да разберем каква е общинската собственост за да може чрез нейното управление да помислим как да направим така, че да се генерират приходи. Защото, когато от едната страна има един куп взискатели към Общината, които всеки ден си търсят своето, а в същото време няма пари, то не съществува начин да се води нито социална политика, нито образователна, нито културна и така нататък.
Знаете, че на базата на обективния одит, който беше направен, ни се представиха задължения от 13 милиона и 600 000 лева, като за 5 милиона и половина от тях вече имаше влезли в сила съдебни решения.
При встъпването ни в длъжност сметките бяха запорирани, течеше и публичната продан по малкото останали в общинска собственост земи край Ветрен и Бошуля. Припомняме, че на 5-ти ноември се заклех като кмет, а само два дни след това – на 7-ми, частен съдебен изпълнител осъществи продажбата на въпросните земи.
Проведохме разговори буквално с всеки един от взискателите – от този, дето има да получава 3000 лева до друг, който чакаше над 3 милиона лева. От всеки поискахме кредит на доверие за да се ориентираме в обстановката, да планираме и предприемем действия, които да доведат до взаимно удовлетворяване на интересите – техните да си получат парите, а нашите да можем да работим в една спокойна и нормална обстановка.
Благодаря на всеки един от тях, че прояви разбиране. Сметките бяха отблокирани и съответно това ни даде възможност да започнем да мислим стратегически, така, че да предприемем мерки за стабилизиране на Общината.
Мога да ви кажа, че по това време на работа в администрацията се водеха на щат 281 човека. Знаете, че след това на два пъти чрез решения на Общинския съвет правихме оптимизация на структурата и мога да кажа, че към настоящия момент нещата са изчистени на 98 %-та, всеки един служител си е на мястото и е налице един нормален порядък за работа. Някои от служителите бяха съкратени, а други заменени. Така хората назначени в общинските структури са вече със 120 по-малко. Като цяло обаче сме се стремели да даваме възможност за работа и доказване на качествата на млади и амбициозни хора. Да, имаше едно преболедуване, докато навлязат в материята и се научат. Но за мен беше по-добре като бъркат да не се срамуват да питат, отколкото да сме заобиколени от „широки специалисти”, които са компетентни по всички въпроси и постоянно ти обясняват как едно или друго нещо не може да стане.
Мисля, че от броя на решенията взети в Общински съвет става ясно с каква динамика е работила през отминалата година администрацията. Свидетели сте, че се е стигало до сесии с по над 80 точки. Проведени са 11 редовни и 14 извънредни сесии. Всичко това е показателно с какъв интензитет се е действало.

Проектиране

Отговорно ви заявявам, че в Общината не заварихме нито един проект при встъпване в длъжност. Намерихме едно геодезическо заснемане от 2008-ма година на някаква улица във Ветрен за тротоар от 150 метра. Другото беше проект от 2007-ма година за пътя към ВРЗ-завода, който обаче по сегашните стандарти не отговаря, както на ширината на банкетите, така и на платното. Всичко това говори, че в отминалия мандат проекти просто не са правени. Каквото е имало от Стойчев се е довършило и до там. А на всичкото отгоре на тръгване каквото е останало от тогава неизпълнено е било скрито и изнесено от Общината. Именно за това – за да има максимална прозрачност в действията на нашия екип, сега от всеки един проект се прави и оставя копие в деловодството на Общинския съвет за да е ясно след 3 години в случай, че хората не изберат пак нас, всичко, което не сме изпълнили ще е като изходна позиция за следващия мандат. Така, че тези порочни практики с криенето на проекти да е гарантирано, че няма да го има при нас.
Всичко това, което се изпълнява в момента и предстои да се случи знаете, че е плод на усилията на екипът ни и на вашите решения, с които сте давали зелен семафор за всяка наша идея, за която сте запознати в детайли.
Като се започне от идеите, заснеманията, мине се през работните задания и възлаганията и се стигне до защитата им пред финансиращите органи. Припомняме, че в началото започнахме най-напред да мислим в посока реконструкцията на подземните комуникации, защото бяхме наясно, че 2007-2013-та година беше периода, който е пропуснат за усвояване на средства за водопроводи и подземни комуникации. Понеже досега е работено само на парче, ние се абстрахирахме от това и започнахме от кота нула. Направихме пълни заснемания по всички най-важни улици в селата, Ветрен и в целия Септември. Проекти за 30 километра водопроводна мрежа са изготвени почти навсякъде. До момента няма подаден проект, който да не ни е одобрен за външно финансиране. Започнахме с подмяна на водопровода най-напред по Главната, а уверявам, ви, че по-нататък 80 %-та от града ще бъде разкопан още до Нова година. Изготвихме 26 проекта за детски площадки. 3 от тях вече са реализирани, за останалите ще търсим финансиране по различните програми догодина. Изготвихме проекти по енергийната ефективност за всички училища и детски градини, които останаха несанирани, но не като тези, които се правени до момента, а цялостни – с покриви, отводнения, вътрешно обзавеждане и всичко необходимо за нормален процес на обучение. Това, което входирахме по „ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТЕИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ е всичко, което беше допустимо по този прием за тази година – 18 улици, 6 общински пътя, училище „Христо Ботев” в Септември. И не говоря за това изпълнение, което се направи преди 2 години – една шпакловка и малко стериопор, а говорим за обзавеждане, вертикално планировка на двора, районно осветление, въобще – коренна промяна. За площада в Септември се направи цялостен проект. За всички църкви има заснемания, а за две от тях – тези в Карабунар и Ветрен има и проекти. За 10 читалища се направиха проекти, всички без карабунарското са подадени за кандидатстване.
Изградихме пълно видеонаблюдение, каквото няма в нито една община в областта. Ще го открием официално, когато министърът на вътрешните работи дойде на място, за да може да искаме и още неща като видят без пари какво сме направили. Защото показваме, че въпреки тежкото финансово състояние резултатите са налице. Мога да ви кажа, че там, където има данни, че се разпространяват наркотици, навсякъде сме сложили камери и ще продължим да поставяме за да противодействаме до максимална степен на този съвременен бич на обществото и основен враг на сегашното поколение. Общо монтираните записващи устройства са 50 и то последно поколение – един малък биг брадър е вече Септември. Всички те са свързани онлайн и с Полицията.
Относно сметопочистването мога да кажа, че въпреки, че има все още трески за дялане вие сами виждате дали има аналог с това, което беше досега. Изградихме и немалко поливни системи, тъй като няма как да садим цветя и да поддържаме тревни площи, ако няма системно и контролирано поливане. Всичко се прави професионално, а показателен за това е фактът, че и след най-големите жеги няма изсъхнало едно цвете или една трева. Въпреки, че улиците ни все още са като в третия свят, не ни пречи да създаваме и да се грижим за зелените площи. Змирянците, които се бяха обособили като такива през годините се стремим с наличния ресурс един по един да ги ликвидираме. Въпреки оскъдния бюджет бяха създадени и мобилни групи, които регулярно ходят и почистват такива площи, гробища и паркове, особено преди събори, Задушница и други мероприятия…С това разполагаме като бюджет – това правим. Сформирани са и две групи за поддръжка на районното осветление с график във всяко едно населено място.
От днес пък започна санирането на първия блок в Септември, който е близо до ресторанта на „Трънски”. Другата седмица ще започне и саниране на втория. До Нова година започваме и другите 3 и подготвяме още 5. Заявката по блоковете беше предадена от предшественика ми в предишния мандат, но беше опорочена, тъй като бяха заложили цена от 280 лева на квадрат при допустими 140-160 лева. Другото щеше да дойде като новото тегло на Общината. В момента всичко това е направено спрямо указанията на финансиращия орган. Наново стартирахме процедурата, договора се подписа през месец март с Българска Банка за Развитие и както казах – от днес вече дейностите започнаха.

Общинска собственост

Знаете, че единсветното, което не беше продадено или разпродадено от взискателите чрез ЧСИ-тата беше ограничения сграден фонд с изключително нерентабилни приходи, от който не можеше да се очаква никакво развитие, както е в нормалните общини, например. Само ел. енергията за един ден с приходите от това останало общинско имущество не можеше да се покрие. Затова и точно тези имоти, които генерират основно разходи, включително и апартаментите сме ги предложили за продажба. И обратно – там, където сме преценили, че е от изключителна важност за хората, въпреки тежките времена, сме придобили общинско имущество, което не е правено от поне 3 мандата. Благодарение на вашите решения вече са закупени преобразувани в публична общинска собственост стратегически имоти така, че да не може да се продават от взискатели, както е ставало досега. Говоря за автогарата в Септември, за площадката в Калимана и за сградата на Кооперацията с прилежащия й парцел в центъра на Бошуля. Също така благодарение на решенията на Общинския съвет успяхме да актуваме и вкараме в активите на Общината бившето предприятие „Победа”, което навремето беше дадено под масата на бивши ченгета от държавна сигурност и заради безстопанстеността, която е царяла там десетки години, май месец тази година за малко не стана трагедия като падна гръмотевица върху промишления комин, на който беше открадната заземителната шина.Там също за да го съхраним и бъдем максимално прозрачни в действията си, дори на тази сесия се предложи да се актува като публична общинска собственост, така, че и там да има време, докато не стане реалното оздравяване на Общината, някои взискател да не сложи ръка върху него и после да се продаде на базата на някаква символична цена като земите във Ветрен и Бошуля.
Общинска собственост освен земите по чл. 19, които са представени на Общината за стопанисване, но не и за разпореждане, на практика нямаше. Именно заради това ние се насочихме към идеята Общината да се регистрира като земеделски производител.
По този начин ние можем да стопанисваме тези земи и да получаваме субсидия за тях, вместо да стоят безстопанствени, както досега. Знаете, че само една малка част от тях са дадени под наем. Всичко друго се е ползвало на ангария и без никакъв контрол.
От тези земи на първо време очертахме около 2 000 декара, основно пасища. Спазили сме всички необходими процедури за да можем да чертаем като земеделски производител пасищата. Насочихме се към тях, защото земите освен да се очертаят трябва и да се обработват. А при пасищата средствата за обработка са нищожни и затова предпазливо подходихме, очертавайки и обработвайки само 2 000 дка. Ако всичко е нормално и през януари се получи очакваната субсидия от 100 000 лева – имаме готовност догодина да очертаем 10 пъти по толкова декари.

Горски фонд

Другото нещо, с което се захванахме беше горско стопанския план. Той не само, че липсваше, но тук в Общината дори нямаше информация, че имаме гори наша собственост. Старите служители в администрацията ми бяха докладвали, че едва ли не имаме някакви 200-300 декара горски земи и толкова. Да, но след срещите с ръководствата на РДГ – Пазарджик и Изпълнителната агенция по горите се установи, че не са актувани близо 8 000 декара общински гори. Държавата дори беше стартирала процедура за тяхното отчуждаване, защото стояли безстопанствени само в нашата Община. Навсякъде другаде общините са имали горско-стопански фондове и са работели по тях и са получавали планирани добиви от съответните площи.
Бяха обходени, описани и заснети стотици имоти така, че да се направи пълна и подробна характеристика на общинския горски фонд. В момента процедурата по изготвяне на горско-стопанския фонд е към края си и от догодина ще можем да разчитаме на реализация на съответните приходи от тази дейност.
Концесиите
Преди изборите се наслушахме и нагледахме на куп репортажи и филми за находищата с подземни богатства в региона. Знаете – внушаваше се, че едва ли не, ако ние влезем в ръководството на Общината тук водата ще изчезне, ще настъпят бедствия, потопи и катаклизми. Както виждате нищо от това не се е случило, а и няма как да се случи, защото то бе само в главата на определени субекти, чиято цел беше да манипулират и въвеждат в заблуждение населението. Какво говорят обаче фактите. Точно такива находища, които се визираха носят финансов приход на държава и община. Тук снимаха и показваха как багер копае в река, докато в общини като Панагюрище цели планини са изкопани от Асарел-Медет, но с таксите от тези концесии сега Панагюрище е един европейски град Погледнете им площада, зоните за отдих, социалните политики… Миналата година спортна зала за 20 милиона лева откриха. Тази година болница, каквато няма в България за 90 милиона отвориха. Заплати под 1000 лева няма. Така, че всеки сам може да си направи равносметката това положително или вредно е за обществото. Знаете, че майка ми е управител на една от фирмите концесионер, справките, обаче какво показват – без да е добита и една кофа материал, т.е. при незапочната концесия си плаща чинно по 50 000 лева на година. В същото време най-голямото находище в областта за баластра е това на ТМС Бошуля. Какъв контрол е имало и какво се е плащало там? Символични концесионни такси. И това е при положение, че то започва от Бошуля и вече почти е достигната Фазанарията край Пазарджик, по цялото поречие на Марица, на дълбочина 20 метра, защото се копае със кораби и земснаряди, а не с багери. И защо досега, ако толкова много сме били загрижени за подземните богатства там никои не го е отразявал и никакъв контрол не е бил налаган. Като човек от бранша мога да ви кажа, че те са плащали за година, това, което е трябвало да платят за една седмица. При въпроса ми към служителите, които е трябвало да осъществяват този контрол, защитавайки интереса на Общината, какво са правили ми беше отговорено дословно – „как да ходим да мерим, дълбоко е”, а и никои не им разпоредил да осъществяват контрол. И така в продължение на десетки години това, което е отчитано като добит материал се е вземало за чиста монета. При 90 ст. такса на добит кубик можете да си представите какви финансови поражения са били нанесени през целия този период на републиканския и общински бюджети, които поделят 50-50 приходите от таксите. Бошуля е трябвало да цъфти. Всички бяхме на едно мнение, че това не можеше да продължава така. С помощта на инж. Явор Митев сканирахме цялото дъно на водните площи и то само в контура на находището. Подчертавам – само в контура, тъй като реално добивните дейности са надхвърляли 10 пъти това, което е добито в него. Отстрани под предтекст, че се правят рибарници са стигнали до Пазарджик, но тъй като там няма изходни данни на какво ниво е бил терена ние няма как да докажем утре, че това е следствие на тяхна дейност, макар за всички нас да е ясно, че това е добивано от концесионера на находището. Къде е бил кметът – предишния и по-предишния, призван по закон да осъществява контрола по всичко това, аз само мога да предполагам. Важното е, че сега данните са в Министерството на енергетиката, където имат и параметрите от нивото на находището преди старта на дейността. След като се направят съответните изчисления ще стане ясно в какви мащаби са били разминаванията между декларирано и добито. По този начин ще се процедира с всяко едно находище в общината – ежегодни, точни замервания за да може след това чрез коректното отчитане реалните такси от тази дейност да влизат в общинската хазна.

Минерална вода

Подобна е и картинката с минералните извори във Варвара и Ветрен дол. Пълно безхаберие. Дори водопровода не беше нанесен на картата. Все едно, че не съществува. За да не се носи отговорност за безстопанственост. Спомняте си надявам се какви бяха постоянните аргументи на предишното управление – „не знаем, не сме чули, защо не казахте” и т.н. А всичко това защо мислите е така?
Схемата и на концесионери и на ползватели на минералната вода е стара и отработена. Преди избори всеки един кандидат минава през тези няколко бизнесмени за да иска подкрепа и финансиране на кампанията си. И всеки един бизнесмен дава на всеки кандидат по 5 или 10 000 лева, представя го пред служители и работници от фирмата и после все един от кандидатите стане кмет. Как тогава, който и да е той ще отиде за да осъществява контрол като е задължен към хората финансирали кампанията му. Аз за себе си мога да кажа, че не съм взел от никой 1 стотинка и затова на никой не съм длъжен. Освен на хората. Отделни личности се опитват да ме „съветват” да не се отклонявам от утъпканите пътеки, тъй като виждат нещата на къде отиват. Ние обаче сме обещали на хората да гоним точно техния интерес, а не този на 5 или 10 човека. Няма как да се съобразяваме с така наречените феодали на нашата община, които са свикнали никои да не им търси сметка и съответно на хората да им се обяснява как едно или друго нещо не може да се случи. А то не е могло точно за това – защото един кмет или неговият наследник, макар и с различни убеждения, партиен цвят или качества са позволявали на същите феодали да им дърпат конците. И така на хората с петилетки наред им се прожектира филмът „Пременил се Илия и пак в тия”. Преди избори е актуално някои „общественици“ да се активират, уж загрижени за хората. Видяхте дори и на днешната сесия как определени личности се опитаха да изопачават нещата. „Ми от това щяло да се вдигне цената на билета, щял бизнеса във Варвара да фалира и т.н и т.н.“ дрън- дрън ярина ! 3лв била висока цена. Сами си направете сметката с един кубик вода – 80 градуса колко човека ще се изкъпят, а тя трябва да се разреди и със студена, защото не съм чул някой да се къпе на такава температура. Защо и мислите днес помолих видеооператорите да дойдат и да снимат дебатите по специално тази точка. Ми за да може след 6 месеца като започнат да влизат пари от тази дейност и като започнат във Варвара нещата да се случват, да имат достатъчно бюджет, а не кутии като прошляци да събират пари за една детска площадка. Да ги питам тогава за кой се е мислело, когато се е подскачало тук – за хората или за Богопомазаните, които цял живот са на гърба на държавата и на общината. Правят, смятат някакви кухи сметки за да се опитват пак да манипулират обществото, а не виждат простата сметка…. Примерно на плажа във Варвара – 7 лв. за билет, 1000 човека на ден в летния сезон, сами си сметнете прихода. Ами там само вход ли има, един фасул, примерно в ресторанта на плажа е 2, 50лв – на сто метра през улицата в заведението е по 0.80 лв. Ми само фасула ли е прихода там? Един куп други приходи има там на завишени цени и то всичко заради минералната вода, но това не го коментират. Както и, че прихода на ден е 10 000 лв., а коментират че с таксата за Общината разхода на ден ще се увеличи с 500 лв. На фона на тези 10 000 лв. какво са 500 лв? Ама нали има избори ще се разчита това недоволство на този бизнесмен да им донесе подкрепа – как да не скачат? Времето ще покаже – то е най добрия съдник. Ще видим кой ще се откаже от топлата вода и кой ще фалира… От сега ви казвам – убеден съм, че никой! Да, сега ще се напънат типично в техен стил да жалват това решение в съда за да може да се бави влизането му в сила. Ще се оспорват процесуални пропуски и всичко, за което се сетят само и само да се покажат загрижени. А дали това е целесъобразно за приходите, от където може да дойде издръжката на дейностите във Варвара – това не е важно.

Общия устройствен план

Без него няма как ние да започнем да сменяваме предназначението на земите за индустриални зони, вилни зони, такива за отдих, пътища, велоалей и т.н. бяха проведени поръчки за фирми, които да изработят такъв общ устройствен план още от миналия мандат. Не бяха си мръднали пръста. А за компетенцията им да не говорим – мъка. На същите фирми ние им наехме компетентни лица да им свършат работата, тъй като договорите бяха сключени с тях. Плащал съм им от джоба, защото нямаше как иначе този план да се направи без съгласуване с екологията. Всяка една зона трябваше да се проучи, да няма културно-исторически ценности, да няма предвидени държавни проекти – газопроводи, пътища или складове за военновременни запаси и построяването й да не доведе до отрицателни въздействия за околната среда. Всичко това вече има положителните становища, чакаме резолюцията на РИОСВ за ОВОС-а и го входираме за окончателно утвърждаване. На следващия ден вече всички тези ПУП-ове гласувани от вас ще бъдат внесени за смяна на предназначението и вече ще могат да се проектират или парцелират за да се предлагат на инвеститори. А такива смятаме, че ще има, защото Община Септември попада в програмите за развитие на селските райони. Даже утре се отваря приемът за животновъдни обекти, по които ще може да се кандидатства за финансиране на проекти до 1 милион евро. На пролет за производство ще може да се кандидатства до 3 милиона евро. Така, че за всеки един инвеститор ще бъде достатъчно да има земя и проект, с които да кандидатства. Плюсовете от този общ устройствен план се очакват в няколко посоки. Първо земите ще се продават на висока цена. Второ, данъците за сгради, които впоследствие ще се плащат ще бъдат достатъчно добри за да внесат едни нови живи пари в общинската хазна и накрая, но не на последно място – разкриването на нови работни места, а чрез конкуренцията за работни места да се повиши цената на работната сила, функция, от което ще бъде повишаване на жизнения стандарт на хората.

Финансовото оздравяване

Още от първия възможен допир с финансовия министър не съм спрял да настоявам за отношение на държавата към нас. На първата среща между кметовете и централната изпълнителна власт през декември миналата година, финансовият министър обяви какви мерки се иска да се предприемат от общините преди да се търси помощ от държавата. А те бяха редуциране на структурата, повишаване на събираемостта и т.н. След него аз станах и за учудване на всички присъстващи, които си записваха указанията какво трябва да предприемат за да получат помощ, казах, че това вече сме го направили и очакваме от министерството отношение. Не сме спрели всяка седмица да искаме срещи и да пишем писма от най-високото до най-ниското ниво във финансовото министерство по отдели и хора, които имат отношение към Общините.
Знаете, че поискахме от вас разрешение да изтеглим целеви заем от търговска банка за 5 милиона лева, но не го реализирахме. Не се случи, първо заради тежкото финансово състояние на Общината, защото нямаше как да се връща. Нямаше банка, която да отпусне такава сума, предлагаха ни да ни дадат по-малък кредит, но се въздържахме, тъй като се отвори реална възможност държавата да ни даде безлихвен заем.
След като бяхме включени в списъка с 36-те общини допуснати до кандидатстване за финансово оздравяване всичко беше направено по изискванията на министерството. Пак по искане на експерти от финансовото министерство нарочно в плана за оздравяване бяха заложени по-занижени стойности по реализация на мерките за да имаме известен аванс, тъй като няма гаранция в каква степен прогнозите ни ще се покрият с реалната картина на приходите накрая.

Социални дейности

Знаете на хората от третата възраст колко внимание се обръща. Защитихме и в момента върви проект „Независим живот”. Купуваме и специализиран микробус за инвалиди. Той ще бъде на клуба на инвалидите. Пак в момента тече и проекта за Топъл обяд. Чрез него 100 социално слаби човека се хранят всеки ден с първо, второ и трето на обяд, което ще продължи до края на месец април. Дай Боже другия път да защитим проект за още повече такива нуждаещи се в Общината.
В заключение искам да ви благодаря от името на целият екип, с който сме се раздавали докрай в работата си. Надявам се, че и за напред ще продължим да се подкрепяме взаимно – общински съвет и местна администрация, защото няма как иначе при тези тежи времена нещата да се получават.”